Odolné fluorkaučukové materiály: Viton, FKM, a FPM

Odolné fluorkaučukové materiályV náročných průmyslových provozech jsou nároky na zvolené materiály velmi vysoké. Je třeba zohlednit při výrobě těsnění zejména odolnost průmyslovým olejům. Pro tyto případy se používají fluorkaučukové materiály jako je Viton®, FKM, nebo FPM. Tato označení reprezentují jeden základní materiál - fluorový kaučuk. FPM je mezinárodní zkratka dle DIN-ISO normy, FKM je zkratka podle americké normy ASTM a Viton® je obchodní značka firmy DuPont Performance Elastomers.

Fluorkaučuk má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, minerálním olejům, ozónu, počasí a kyslíku. Odolává i hydraulickým kapalinám, palivům aromátům a mnoha organickým rozpouštědlům a chemikáliím. Navíc má dobrou odolnost proti záření, vysokou odolnost proti podtlaku a výborné izolační a mechanické vlastnosti.

Rostoucí nároky na těsnicí materiály a jejich odolnost olejům

Jako dodavatelé těsnění vyrobeného z pryží, chceme našim zákazníkům dodávat takové výrobky, které se jim ve stávajícím zařízení osvědčí. Abychom vybrali správný materiál pro těsnění, musíme porozumět médiím, kterým má těsnění odolávat.

Současná technologie zpracování ropy se zaměřuje na paliva a maziva s nízkým obsahem síry. Podíl ropy zpracovávaný na mazací oleje, má díky hlubší úrovni rafinace až několikanásobně delší životnost než dříve. Takto zpracovaný olej déle vydrží, změní se však jeho chování vůči těsnicím prvkům z pryže. Méně polární charakter způsobuje vyplavování složek změkčujících pryž, což může vést až k omezení její schopnosti dotěsnit.

Tento problém však nelze řešit návratem k méně rafinovaným olejům, ale především výběrem správného materiálu pro těsnění.

Pro agresivní oleje použijte fluorkaučukové materiály (Viton®, FKM, FPM)

Mnohé provozy byly konstruovány v minulém století, kdy se vysoce rafinované oleje nepoužívali v takové míře. V takových provozech je třeba při výměně těsnících prvků zohlednit nároky médií (olejů), používaných v současnosti. Týká se to např. provozů, kde se používají transformátorové oleje.

Pro správnou funkčnost a dlouhou životnost je třeba volit materiály na bázi fluorkaučuku jako je Viton®, FKM, nebo FPM.

Víme, že vysoce rafinovaným olejům nejlépe odolává Viton®, ale jeho cena je nejvyšší. Proto hledáme pro naše zákazníky alternativy tohoto materiálu a nacházíme jej v podobě FKM a FPM materiálů. Všechny tyto materiály u nás najdete na webu pod označením “fluorkaučuk”.

Kdy použít cenově příznivější NBR

U většiny aplikací pro oleje můžete bez obav využít materiál z NBR. Tato pryž je charakteristická právě odolností vůči enormnímu změkčení málo rafinovaným či zcela nerafinovaným olejem.

Pokud ale v provozu využíváte vysoce rafinované oleje, může docházet k vyplavení změkčujících složek NBR směsi do oleje. Tím dochází k postupnému tvrdnutí pryže. V takových provozech tedy využijte fluorkaučukové materiály.

Doporučení k výběru správného materiálu těsnění

  • Před výběrem pryže si ověřte typ oleje u výrobce a zjistěte jeho vlastnosti.
  • Používejte pryže schválené výrobcem olejů. Pro běžné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobce Paramo) nebo TrafoOil (oba oleje v kategorii IV) je nutné použít pryž FKM 6000 (na bázi fluoroelastomeru) nebo NBR 2004 (báze NBR). Tyto pryže v našich testech obstály.
  • Pro konkrétní aplikace doporučujeme provést základní test na odolnost pryže vůči působení oleje v laboratoři. Jedině tak lze zajistit stálou a spolehlivou funkčnost.

Viton - řezání

Odolné fluorkaučukové materiályV náročných průmyslových provozech jsou nároky na zvolené materiály velmi vysoké. Je třeba zohlednit při výrobě těsnění zejména odolnost průmyslovým olejům. Pro tyto případy se používají fluorkaučukové materiály jako je Viton®, FKM, nebo FPM. Tato označení reprezentují jeden základní materiál - fluorový kaučuk. FPM je mezinárodní zkratka dle DIN-ISO normy, FKM je zkratka podle americké normy ASTM a Viton® je obchodní značka firmy DuPont Performance Elastomers.

Fluorkaučuk má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, minerálním olejům, ozónu, počasí a kyslíku. Odolává i hydraulickým kapalinám, palivům aromátům a mnoha organickým rozpouštědlům a chemikáliím. Navíc má dobrou odolnost proti záření, vysokou odolnost proti podtlaku a výborné izolační a mechanické vlastnosti.

Rostoucí nároky na těsnicí materiály a jejich odolnost olejům

Jako dodavatelé těsnění vyrobeného z pryží, chceme našim zákazníkům dodávat takové výrobky, které se jim ve stávajícím zařízení osvědčí. Abychom vybrali správný materiál pro těsnění, musíme porozumět médiím, kterým má těsnění odolávat.

Současná technologie zpracování ropy se zaměřuje na paliva a maziva s nízkým obsahem síry. Podíl ropy zpracovávaný na mazací oleje, má díky hlubší úrovni rafinace až několikanásobně delší životnost než dříve. Takto zpracovaný olej déle vydrží, změní se však jeho chování vůči těsnicím prvkům z pryže. Méně polární charakter způsobuje vyplavování složek změkčujících pryž, což může vést až k omezení její schopnosti dotěsnit.

Tento problém však nelze řešit návratem k méně rafinovaným olejům, ale především výběrem správného materiálu pro těsnění.

Pro agresivní oleje použijte fluorkaučukové materiály (Viton®, FKM, FPM)

Mnohé provozy byly konstruovány v minulém století, kdy se vysoce rafinované oleje nepoužívali v takové míře. V takových provozech je třeba při výměně těsnících prvků zohlednit nároky médií (olejů), používaných v současnosti. Týká se to např. provozů, kde se používají transformátorové oleje.

Pro správnou funkčnost a dlouhou životnost je třeba volit materiály na bázi fluorkaučuku jako je Viton®, FKM, nebo FPM.

Víme, že vysoce rafinovaným olejům nejlépe odolává Viton®, ale jeho cena je nejvyšší. Proto hledáme pro naše zákazníky alternativy tohoto materiálu a nacházíme jej v podobě FKM a FPM materiálů. Všechny tyto materiály u nás najdete na webu pod označením “fluorkaučuk”.

Kdy použít cenově příznivější NBR

U většiny aplikací pro oleje můžete bez obav využít materiál z NBR. Tato pryž je charakteristická právě odolností vůči enormnímu změkčení málo rafinovaným či zcela nerafinovaným olejem.

Pokud ale v provozu využíváte vysoce rafinované oleje, může docházet k vyplavení změkčujících složek NBR směsi do oleje. Tím dochází k postupnému tvrdnutí pryže. V takových provozech tedy využijte fluorkaučukové materiály.

Doporučení k výběru správného materiálu těsnění

  • Před výběrem pryže si ověřte typ oleje u výrobce a zjistěte jeho vlastnosti.
  • Používejte pryže schválené výrobcem olejů. Pro běžné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobce Paramo) nebo TrafoOil (oba oleje v kategorii IV) je nutné použít pryž FKM 6000 (na bázi fluoroelastomeru) nebo NBR 2004 (báze NBR). Tyto pryže v našich testech obstály.
  • Pro konkrétní aplikace doporučujeme provést základní test na odolnost pryže vůči působení oleje v laboratoři. Jedině tak lze zajistit stálou a spolehlivou funkčnost.

Viton - řezání

Produkty z článku