Přispívá ke spokojenosti zákazníků, ačkoliv ji neznají

Zákazníci se samozřejmě nejlépe znají s našimi pracovníky, kteří o ně osobně „pečují“. Ale i další zaměstnanci, kteří jsou pro zákazníky „neviditelní“, přispívají k hladkému chodu firmy, spokojenosti všech zaměstnanců a tím i ke kvalitě jejich vlastních výkonů. Patří k nim personalistka Zuzana Tomečková, které se na detaily její práce v březnu 2023 ptala personální ředitelka Jana Lagová.                      

Zuzana Tomečková a Jana Lagová

Zuzko, co považuješ za výsledek své práce?
Těch výsledků je vlastně několik: výběr zaměstnanců, vedení personální administrativy, vyřizování individuálních personálních žádostí, částečné vedení mzdové agendy a mnohé jiné činnosti. Každopádně bych jako výsledek své práce chtěla vidět produktivní a spokojené zaměstnance, kteří vědí, že jim někdo naslouchá a pomůže, když potřebují.

Čím je pro tebe práce personalistky zajímavá a proč tě baví?

Zajímavá je pro mě možnost podílet se na výběru nových kolegů. Každý uchazeč či pohovor vás naučí něco nového. Ať už se jedná o zkušenosti pozitivní, či negativní, posouvají nás dál. U nás výběr uchazeče nekončí podepsanou smlouvou a zaměstnanec není jen číslo. S každým z nich mohu být v kontaktu, řeším jejich potřeby, problémy, ale také každodenní mimopracovní radosti a starosti. Naše firma má stále rodinného ducha a to, že se všemi nemohu být fyzicky, ale kolegové se mi svěří přes počítač, po práci jdeme společně na pivo, to mě na tom právě baví.

Co tě v naší firmě osobně obohacuje?

Nejvíce mne určitě obohacují moji kolegové. Každý z nás je jiný. Jak v práci, tak v soukromém životě každý řeší něco jiného, má jiné nároky, priority. Jsem přesvědčena o tom, že GUMEX má spoustu skvělých, chytrých a zkušených lidí, kteří se posouvají dál a dál. Jejich názory, rady, zkušenosti i pomoc mě také velmi inspirují k posunu a toho si cením. Nesmírně si ale vážím toho, že jsem mezi nimi našla nejen skvělé kolegy, ale i kamarády a parťáky do nepohody 😊.

Co je pro tebe v životě i v práci důležité?

Prvně je to určitě rodina. Kamarádi – díky za ně! A v práci již zmiňovaní kolegové. Pokud jste obklopeni fajn lidmi, pak jde už vše samo. Pro mě je to ta nejcennější výhra!


Rozhovor se Zuzanou Tomečkovou, personalistkou společnosti GUMEX, připravila Jana Lagová, MBA, personální ředitelka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti GUMEX.


Na spokojenosti a věrnosti našich zákazníků nám opravdu záleží, proto se jich na jejich názor opakovaně dotazujeme.

V lednu 2023 provedla nezávislá agentura B-inside s.r.o. průzkum dlouhodobé spokojenosti a loajality na vzorku 160 našich zákazníků v B2B. Můžete se podívat spolu s námi, jaký byl výsledek:

Graf průzkumu spokojenosti zákazníků firmy GUMEX

Letošní průzkum mimo jiné prokázal, že 97 % našich zákazníků je velmi spokojeno s přístupem obchodníků a prodejců GUMEXU. Někteří doplnili oznámkování naší firmy i slovním hodnocením.

Co nejvíce oceňujete u GUMEXU – citace zákazníků:

„Spolehlivost prodejců.“

„Libí se mi technická podpora. Když potřebuji něco navrhnout, udělat, tak vše je na žádost zhotoveno.“

„Oceňuji přehlednost webových stránek.“

„Pokračujte v tom, co děláte, a dělejte to tak, jak to děláte.“

„Pokud je specialista prodeje vstřícný, dokáže nabídnout alternativy a dohodnout konkrétní termín, tak je to ideální stav. Doufám tedy, že taková spolupráce bude pokračovat i nadále.“

„Jsem nadmíru spokojen s vaším přístupem. Ať se GUMEX drží v této složité době!“

                                                                    

Jsme moc rádi, že jsou s prací našich prodejců i obchodníků našich zákazníků v tak vysoké míře spokojeni. Věříme, že k získání co nejlepších pracovních podmínek pro utváření pozitivních vztahů s našimi odběrateli přispívají i další „kmenoví“ spolupracovníci GUMEXU.

V případě konkrétních podnětů nebo připomínek našich zákazníků je následně řešíme a zákazníky informujeme o opatřeních, která jsme přijali.

Zákazníci se samozřejmě nejlépe znají s našimi pracovníky, kteří o ně osobně „pečují“. Ale i další zaměstnanci, kteří jsou pro zákazníky „neviditelní“, přispívají k hladkému chodu firmy, spokojenosti všech zaměstnanců a tím i ke kvalitě jejich vlastních výkonů. Patří k nim personalistka Zuzana Tomečková, které se na detaily její práce v březnu 2023 ptala personální ředitelka Jana Lagová.                      

Zuzana Tomečková a Jana Lagová

Zuzko, co považuješ za výsledek své práce?
Těch výsledků je vlastně několik: výběr zaměstnanců, vedení personální administrativy, vyřizování individuálních personálních žádostí, částečné vedení mzdové agendy a mnohé jiné činnosti. Každopádně bych jako výsledek své práce chtěla vidět produktivní a spokojené zaměstnance, kteří vědí, že jim někdo naslouchá a pomůže, když potřebují.

Čím je pro tebe práce personalistky zajímavá a proč tě baví?

Zajímavá je pro mě možnost podílet se na výběru nových kolegů. Každý uchazeč či pohovor vás naučí něco nového. Ať už se jedná o zkušenosti pozitivní, či negativní, posouvají nás dál. U nás výběr uchazeče nekončí podepsanou smlouvou a zaměstnanec není jen číslo. S každým z nich mohu být v kontaktu, řeším jejich potřeby, problémy, ale také každodenní mimopracovní radosti a starosti. Naše firma má stále rodinného ducha a to, že se všemi nemohu být fyzicky, ale kolegové se mi svěří přes počítač, po práci jdeme společně na pivo, to mě na tom právě baví.

Co tě v naší firmě osobně obohacuje?

Nejvíce mne určitě obohacují moji kolegové. Každý z nás je jiný. Jak v práci, tak v soukromém životě každý řeší něco jiného, má jiné nároky, priority. Jsem přesvědčena o tom, že GUMEX má spoustu skvělých, chytrých a zkušených lidí, kteří se posouvají dál a dál. Jejich názory, rady, zkušenosti i pomoc mě také velmi inspirují k posunu a toho si cením. Nesmírně si ale vážím toho, že jsem mezi nimi našla nejen skvělé kolegy, ale i kamarády a parťáky do nepohody 😊.

Co je pro tebe v životě i v práci důležité?

Prvně je to určitě rodina. Kamarádi – díky za ně! A v práci již zmiňovaní kolegové. Pokud jste obklopeni fajn lidmi, pak jde už vše samo. Pro mě je to ta nejcennější výhra!


Rozhovor se Zuzanou Tomečkovou, personalistkou společnosti GUMEX, připravila Jana Lagová, MBA, personální ředitelka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti GUMEX.


Na spokojenosti a věrnosti našich zákazníků nám opravdu záleží, proto se jich na jejich názor opakovaně dotazujeme.

V lednu 2023 provedla nezávislá agentura B-inside s.r.o. průzkum dlouhodobé spokojenosti a loajality na vzorku 160 našich zákazníků v B2B. Můžete se podívat spolu s námi, jaký byl výsledek:

Graf průzkumu spokojenosti zákazníků firmy GUMEX

Letošní průzkum mimo jiné prokázal, že 97 % našich zákazníků je velmi spokojeno s přístupem obchodníků a prodejců GUMEXU. Někteří doplnili oznámkování naší firmy i slovním hodnocením.

Co nejvíce oceňujete u GUMEXU – citace zákazníků:

„Spolehlivost prodejců.“

„Libí se mi technická podpora. Když potřebuji něco navrhnout, udělat, tak vše je na žádost zhotoveno.“

„Oceňuji přehlednost webových stránek.“

„Pokračujte v tom, co děláte, a dělejte to tak, jak to děláte.“

„Pokud je specialista prodeje vstřícný, dokáže nabídnout alternativy a dohodnout konkrétní termín, tak je to ideální stav. Doufám tedy, že taková spolupráce bude pokračovat i nadále.“

„Jsem nadmíru spokojen s vaším přístupem. Ať se GUMEX drží v této složité době!“

                                                                    

Jsme moc rádi, že jsou s prací našich prodejců i obchodníků našich zákazníků v tak vysoké míře spokojeni. Věříme, že k získání co nejlepších pracovních podmínek pro utváření pozitivních vztahů s našimi odběrateli přispívají i další „kmenoví“ spolupracovníci GUMEXU.

V případě konkrétních podnětů nebo připomínek našich zákazníků je následně řešíme a zákazníky informujeme o opatřeních, která jsme přijali.

Chcete se poradit?