Projekt ISO v GUMEXU

Certifikát ISO 9001 patřil v roce 2016 v GUMEXU mezi ústřední témata. Přečtěte si rozhovor o celoroční přípravě a realizaci projektu ISO 9001 s externím auditorem Ing. Petrem Dubem z firmy MBK Consulting, s.r.o. a s Dušanem Sedláčkem, ředitelem a spolumajitelem firmy GUMEX.

Rozhovor s Ing. Petrem Dubem a Dušanem Sedláčkem připravil Michal Kalkus, projektový manažer GUMEX, spol. s r.o.

Jak posuzuje celý proces Dušan Sedláček?

Můžeš nám říci, proč se majitelé společnosti rozhodli certifikát ISO 9001 zavést? Jaký byl cíl celé akce?
Cílem bylo ukázat a dokázat, že firma GUMEX je profesionální partner pro zákazníky, a ti se na ni mohou spolehnout. Byl jsem si jistý, že naše standardy jsou tak vysoko, že nemůžeme selhat. Dříve jsem viděl firmy, které si pořizovaly certifikát ISO jen jako IMAGE, a vždy mě to velmi zklamalo. Mám rád smysluplné funkční věci a nejen prázdné schránky. Certifikát ISO jsem neměl rád kvůli jeho pokřivené pověsti. V posledních letech jsem situaci už cítil jinak. Již nebyl tak velký tlak od našich odběratelů na nálepku ISO. Věděli, s kým spolupracují. My to dostali mnohokrát potvrzeno při jejich auditech dodavatelů.

Došlo k nějakému vedlejšímu efektu, který jsi v souvislosti s tímto procesem zpočátku vůbec nečekal?
Stmelení všech zodpovědných za dokončení a skutečný zájem – to bylo viditelné a příjemné. Postupovali jsme jako jedna rodina, a to je v rodinné firmě moc pěkné. Také jsme uviděli mezery v procesech, které ještě musíme zlepšit, například ještě více kontrolovat kvalitu.

Nyní jsme na úspěšném konci celého projektu. Co bys poradil ostatním podnikatelům, kteří o získání certifikátu ISO 9001 uvažují?
Pokud chcete certifikát ISO jen na nástěnku, tak to nemá cenu. Jedině opravdovost a pravdivost k sobě a k zákazníkovi má smysl. Certifikát ISO si udělejte, až to budete myslet vážně.

Vyskytl se během ročních příprav nějaký problém ohledně certifikátu ISO, se kterým sis nevěděl rady? Jak jsi ho řešil?
Myslím, že přípravy na certifikát ISO byly válcovány běžnou rutinní prací a spoustou jiných úkolů. Ty jsi Michale naštěstí vše překonal. Takže to je vlastně otázka na tebe.

Představ si, že stojíš na pomyslné startovní čáře s cílem získat certifikát ISO 9001 pro svou firmu, ale máš už tyto roční zkušenosti. Čeho by ses nyní vyvaroval?
Vyvaroval bych se starého balastu, který je nutné zrevidovat. Asi je lepší čistý stůl.

Obohatil proces certifikace ISO 9001 v naší společnosti i nějak tebe osobně?
Ano, nikdo není výjimka, i já se poučil. Všichni musí jít do sebe a být ještě poctivější k práci, kvalitě odevzdávaného. Vždy je možné být přesnější, rychlejší a vůbec lepší.

Děkuji ti za tvůj otevřený přístup k celému projektu.

A co si o certifikaci ISO 9001 (nejen ve firmě GUMEX) myslí Ing. Petr Dub?

Mohl byste nám vysvětlit Váš pohled na certifikát ISO 9001?
S normou ISO 9001 jsem se poprvé setkal při práci v leteckém průmyslu v roce 1998. Měl jsem to štěstí a čest učit se od nejlepších specialistů, kteří celý svůj život věnovali letectví. A tak moje kariéra započala souběžně s příchodem strategického partnera – firmy Boeing. Mohl jsem tehdy absolvovat školení a workshopy od specialistů Boeingu, pilotní zlepšovací projekty a poté vést realizační tým pro zavedení Lean Manufacturing (Štíhlé výroby) ve společnosti. Díky těmto zkušenostem mi zapadly jednotlivé části skládanky „Systém“ logicky do sebe. Certifikace ISO 9001 je totiž SYSTÉM. Správný název normy je „Systémy managementu kvality – Požadavky“. Časem jsem spatřoval v nastavení systému ve firmách větší a větší význam a stal jsem se interním auditorem normy ISO 9001 a letecké normy AS 9100. Po mém odchodu z leteckého průmyslu jsem procházel částečným zklamáním, když jsem viděl kontrast mezi certifikátem visícím na stěnách firem a jejich skutečným fungováním.

Proč myslíte, že má pro firmy smysl certifikát ISO zavádět?
Jde o schopnost a úmysl, které by měla mít každá firma s tím, že je důležité nastavit, popřípadě přenastavit systém/procesy. Osobně mi dává smysl certifikovat, pokud firma schopnost a tento úmysl skutečně má. Certifikací vyšle už „jen“ signál garance svému okolí.

Přináší proces zavedení předepsané kvality i jiné benefity než jen získání certifikátu?
Mezi hlavní benefity obecně patří zlepšení současného stavu, zapojení zaměstnanců, budování odpovědnosti za proces a výkon procesu, spolupráce týmu, změna úhlu pohledu na výkon činností nebo zvýšení povědomí. Ve firmě GUMEX bych vyzdvihl aktivní přístup jednotlivých zaměstnanců a skvělou týmovou spolupráci. Certifikát je podle mého názoru tou „závěrečnou“ hvězdou procesu zavádění a zároveň závazkem k neustálému udržování a zlepšování.

Kolik bylo ve firmě GUMEX zapotřebí procesů?
Společně jsme zpracovali celkem 23 procesů, tedy 23 procesních map s doplňujícím textem podle reálné situace tak, jak pracujete. Maximálně jsme se snažili využít stávající dokumentaci a odkazovat se na ni s tím, že i nadále bude docházet k jejím úpravám, pokud možno redukcím a neustálému zlepšování.

Je něco, co Vás v naší společnosti překvapilo (pozitivně či negativně)?
Vesměs to byly věci pozitivní, ať už se jednalo o vstřícný, aktivní a přátelský přístup všech, se kterými jsem se na různých úrovních osobně potkával, přátelskou atmosféru, nebo příjemné prostředí celé firmy.

Poznal jste během konzultací nějaký proces nebo postup, který Vás v naší firmě zaujal a doporučil byste jeho zavedení i jiným firmám?
Každé firmě bych doporučil váš poctivý přístup k přípravě i samotné certifikaci. Dalším doporučením by mohlo být příjemné a čisté prostředí nebo pečlivý výběr vašich zaměstnanců. Dále to, jak jako firma pečujete nejen o své zákazníky, ale i o své zaměstnance. Společnost je tu prostě pro lidi a na to se jinde často zapomíná. Je vidět, že se těmto otázkám dlouhodobě věnujete.

Jak vidíte naši firmu dnes, po roční úspěšně zakončené práci s cílem získat certifikát ISO 9001?
Z mého pohledu udělala firma obrovský kus práce, na každém jednotlivci jsem pozoroval postupné ponořování se do problematiky, aktivitu a poctivý přístup při řešení dílčích otázek. Myslím, že firma GUMEX patří k firmám, které si onu pečeť kvality poctivě zaslouží a mohou ji skutečně hrdě ukazovat. Možná to vypadá přehnaně, ale nesmírně si těchto společností vážím.

Děkuji za rozhovor.


 

Ing. Petr Dub

Absolvoval strojní fakultu ČVUT v Praze se zaměřením na stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu. Pracoval jako konstruktér a postupně se ve společnosti „Aero Vodochody“ vypracoval na technického ředitele, vedl tým 350 zaměstnanců a zaváděl projekt LEAN Production ve výrobě. Úspěšně aplikoval procesní řízení a revitalizaci výroby v několika firmách. Působí jako poradce a lektor.

 

 

 

 

 

Certifikát ISO 9001 patřil v roce 2016 v GUMEXU mezi ústřední témata. Přečtěte si rozhovor o celoroční přípravě a realizaci projektu ISO 9001 s externím auditorem Ing. Petrem Dubem z firmy MBK Consulting, s.r.o. a s Dušanem Sedláčkem, ředitelem a spolumajitelem firmy GUMEX.

Rozhovor s Ing. Petrem Dubem a Dušanem Sedláčkem připravil Michal Kalkus, projektový manažer GUMEX, spol. s r.o.

Jak posuzuje celý proces Dušan Sedláček?

Můžeš nám říci, proč se majitelé společnosti rozhodli certifikát ISO 9001 zavést? Jaký byl cíl celé akce?
Cílem bylo ukázat a dokázat, že firma GUMEX je profesionální partner pro zákazníky, a ti se na ni mohou spolehnout. Byl jsem si jistý, že naše standardy jsou tak vysoko, že nemůžeme selhat. Dříve jsem viděl firmy, které si pořizovaly certifikát ISO jen jako IMAGE, a vždy mě to velmi zklamalo. Mám rád smysluplné funkční věci a nejen prázdné schránky. Certifikát ISO jsem neměl rád kvůli jeho pokřivené pověsti. V posledních letech jsem situaci už cítil jinak. Již nebyl tak velký tlak od našich odběratelů na nálepku ISO. Věděli, s kým spolupracují. My to dostali mnohokrát potvrzeno při jejich auditech dodavatelů.

Došlo k nějakému vedlejšímu efektu, který jsi v souvislosti s tímto procesem zpočátku vůbec nečekal?
Stmelení všech zodpovědných za dokončení a skutečný zájem – to bylo viditelné a příjemné. Postupovali jsme jako jedna rodina, a to je v rodinné firmě moc pěkné. Také jsme uviděli mezery v procesech, které ještě musíme zlepšit, například ještě více kontrolovat kvalitu.

Nyní jsme na úspěšném konci celého projektu. Co bys poradil ostatním podnikatelům, kteří o získání certifikátu ISO 9001 uvažují?
Pokud chcete certifikát ISO jen na nástěnku, tak to nemá cenu. Jedině opravdovost a pravdivost k sobě a k zákazníkovi má smysl. Certifikát ISO si udělejte, až to budete myslet vážně.

Vyskytl se během ročních příprav nějaký problém ohledně certifikátu ISO, se kterým sis nevěděl rady? Jak jsi ho řešil?
Myslím, že přípravy na certifikát ISO byly válcovány běžnou rutinní prací a spoustou jiných úkolů. Ty jsi Michale naštěstí vše překonal. Takže to je vlastně otázka na tebe.

Představ si, že stojíš na pomyslné startovní čáře s cílem získat certifikát ISO 9001 pro svou firmu, ale máš už tyto roční zkušenosti. Čeho by ses nyní vyvaroval?
Vyvaroval bych se starého balastu, který je nutné zrevidovat. Asi je lepší čistý stůl.

Obohatil proces certifikace ISO 9001 v naší společnosti i nějak tebe osobně?
Ano, nikdo není výjimka, i já se poučil. Všichni musí jít do sebe a být ještě poctivější k práci, kvalitě odevzdávaného. Vždy je možné být přesnější, rychlejší a vůbec lepší.

Děkuji ti za tvůj otevřený přístup k celému projektu.

A co si o certifikaci ISO 9001 (nejen ve firmě GUMEX) myslí Ing. Petr Dub?

Mohl byste nám vysvětlit Váš pohled na certifikát ISO 9001?
S normou ISO 9001 jsem se poprvé setkal při práci v leteckém průmyslu v roce 1998. Měl jsem to štěstí a čest učit se od nejlepších specialistů, kteří celý svůj život věnovali letectví. A tak moje kariéra započala souběžně s příchodem strategického partnera – firmy Boeing. Mohl jsem tehdy absolvovat školení a workshopy od specialistů Boeingu, pilotní zlepšovací projekty a poté vést realizační tým pro zavedení Lean Manufacturing (Štíhlé výroby) ve společnosti. Díky těmto zkušenostem mi zapadly jednotlivé části skládanky „Systém“ logicky do sebe. Certifikace ISO 9001 je totiž SYSTÉM. Správný název normy je „Systémy managementu kvality – Požadavky“. Časem jsem spatřoval v nastavení systému ve firmách větší a větší význam a stal jsem se interním auditorem normy ISO 9001 a letecké normy AS 9100. Po mém odchodu z leteckého průmyslu jsem procházel částečným zklamáním, když jsem viděl kontrast mezi certifikátem visícím na stěnách firem a jejich skutečným fungováním.

Proč myslíte, že má pro firmy smysl certifikát ISO zavádět?
Jde o schopnost a úmysl, které by měla mít každá firma s tím, že je důležité nastavit, popřípadě přenastavit systém/procesy. Osobně mi dává smysl certifikovat, pokud firma schopnost a tento úmysl skutečně má. Certifikací vyšle už „jen“ signál garance svému okolí.

Přináší proces zavedení předepsané kvality i jiné benefity než jen získání certifikátu?
Mezi hlavní benefity obecně patří zlepšení současného stavu, zapojení zaměstnanců, budování odpovědnosti za proces a výkon procesu, spolupráce týmu, změna úhlu pohledu na výkon činností nebo zvýšení povědomí. Ve firmě GUMEX bych vyzdvihl aktivní přístup jednotlivých zaměstnanců a skvělou týmovou spolupráci. Certifikát je podle mého názoru tou „závěrečnou“ hvězdou procesu zavádění a zároveň závazkem k neustálému udržování a zlepšování.

Kolik bylo ve firmě GUMEX zapotřebí procesů?
Společně jsme zpracovali celkem 23 procesů, tedy 23 procesních map s doplňujícím textem podle reálné situace tak, jak pracujete. Maximálně jsme se snažili využít stávající dokumentaci a odkazovat se na ni s tím, že i nadále bude docházet k jejím úpravám, pokud možno redukcím a neustálému zlepšování.

Je něco, co Vás v naší společnosti překvapilo (pozitivně či negativně)?
Vesměs to byly věci pozitivní, ať už se jednalo o vstřícný, aktivní a přátelský přístup všech, se kterými jsem se na různých úrovních osobně potkával, přátelskou atmosféru, nebo příjemné prostředí celé firmy.

Poznal jste během konzultací nějaký proces nebo postup, který Vás v naší firmě zaujal a doporučil byste jeho zavedení i jiným firmám?
Každé firmě bych doporučil váš poctivý přístup k přípravě i samotné certifikaci. Dalším doporučením by mohlo být příjemné a čisté prostředí nebo pečlivý výběr vašich zaměstnanců. Dále to, jak jako firma pečujete nejen o své zákazníky, ale i o své zaměstnance. Společnost je tu prostě pro lidi a na to se jinde často zapomíná. Je vidět, že se těmto otázkám dlouhodobě věnujete.

Jak vidíte naši firmu dnes, po roční úspěšně zakončené práci s cílem získat certifikát ISO 9001?
Z mého pohledu udělala firma obrovský kus práce, na každém jednotlivci jsem pozoroval postupné ponořování se do problematiky, aktivitu a poctivý přístup při řešení dílčích otázek. Myslím, že firma GUMEX patří k firmám, které si onu pečeť kvality poctivě zaslouží a mohou ji skutečně hrdě ukazovat. Možná to vypadá přehnaně, ale nesmírně si těchto společností vážím.

Děkuji za rozhovor.


 

Ing. Petr Dub

Absolvoval strojní fakultu ČVUT v Praze se zaměřením na stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu. Pracoval jako konstruktér a postupně se ve společnosti „Aero Vodochody“ vypracoval na technického ředitele, vedl tým 350 zaměstnanců a zaváděl projekt LEAN Production ve výrobě. Úspěšně aplikoval procesní řízení a revitalizaci výroby v několika firmách. Působí jako poradce a lektor.

 

 

 

 

 

Chcete se poradit?