Provádíme servis hydraulických hadic


Stejně jako všechny ostatní hadice, také ty hydraulické po delším čase používaní podléhají poškození a trpí nevhodným zacházením. S ohledem na skutečnost, že kapalina v těchto hadicích bývá přepravována pod velmi vysokým tlakem, může v případě poruchy dojít k vážným poraněním.

Znáte rizika používání poškozené hydraulické hadice? 

Hlavními příčinami zvýšeného rizika prasknutí hadice bývá:

  • větší tlak, než na který je hadice určena
  • nevhodné médium
  • mechanické zalamování
  • tření o různé předměty.

Pokud je při provozu z nějakého důvod překročen i stanovený poruchový tlak, může dojít k roztržení hadice a následnému popálení osob v okolí hadice horkou kapalinou, nebo poranění vysokým tlakem proudícího média.

Nezapomínejte na bezpečnost svou a svých zaměstnanců a používejte hadice tak, abyste zabránili jejich poškození. Věnujte také čas pravidelné kontrole a servisu.

Zraněním lze předejít také použitím ochranných návleků

Využijte náš servis hydraulických hadic

Věděli jste, že při opravě hydraulické hadice je nebezpečné opětovně použít již jednou zalisovanou koncovku? My v GUMEXU doporučujeme aplikovat pouze nové koncovky.

Provádíme servis hydraulických hadic s koncovkami rychle a na míru, přímo na našich pobočkách. Obraťte se na naše specialisty.

Máme skladem běžně používané koncovky pro hydrauliku, ale také koncovky méně obvyklé s různými typy závitů (NPT, JIC apod.), jakož i hadice na zpětný přepad.

1. Nasazování objímky; 2. Nasazování koncovky
 

3. Komplet připravený k zalisování; 4. Příprava hadice v lisu


Stejně jako všechny ostatní hadice, také ty hydraulické po delším čase používaní podléhají poškození a trpí nevhodným zacházením. S ohledem na skutečnost, že kapalina v těchto hadicích bývá přepravována pod velmi vysokým tlakem, může v případě poruchy dojít k vážným poraněním.

Znáte rizika používání poškozené hydraulické hadice? 

Hlavními příčinami zvýšeného rizika prasknutí hadice bývá:

  • větší tlak, než na který je hadice určena
  • nevhodné médium
  • mechanické zalamování
  • tření o různé předměty.

Pokud je při provozu z nějakého důvod překročen i stanovený poruchový tlak, může dojít k roztržení hadice a následnému popálení osob v okolí hadice horkou kapalinou, nebo poranění vysokým tlakem proudícího média.

Nezapomínejte na bezpečnost svou a svých zaměstnanců a používejte hadice tak, abyste zabránili jejich poškození. Věnujte také čas pravidelné kontrole a servisu.

Zraněním lze předejít také použitím ochranných návleků

Využijte náš servis hydraulických hadic

Věděli jste, že při opravě hydraulické hadice je nebezpečné opětovně použít již jednou zalisovanou koncovku? My v GUMEXU doporučujeme aplikovat pouze nové koncovky.

Provádíme servis hydraulických hadic s koncovkami rychle a na míru, přímo na našich pobočkách. Obraťte se na naše specialisty.

Máme skladem běžně používané koncovky pro hydrauliku, ale také koncovky méně obvyklé s různými typy závitů (NPT, JIC apod.), jakož i hadice na zpětný přepad.

1. Nasazování objímky; 2. Nasazování koncovky
 

3. Komplet připravený k zalisování; 4. Příprava hadice v lisu

Produkty z článku