Průmyslové oleje: tentokrát pro trafostanice

My jako dodavatelé těsnění vyrobeného z pryží, chceme našim zákazníkům dodávat takové výrobky, které se jim ve stávajícím zařízení osvědčí. Abychom vybrali správný materiál pro těsnění, musíme porozumět médiím, kterým má těsnění odolávat.

Čím se vyznačuje současná technologie zpracování ropy?

Cílem je získat co nejvíce paliva i maziva s nízkým obsahem síry. Podíl ropy zpracovávaný na mazací oleje, má díky hlubší úrovni rafinace až několikanásobně delší životnost než dříve. Takto zpracovaný olej déle vydrží, změní se však jeho chování vůči těsnicím prvkům z pryže. Méně polární* charakter způsobuje vyplavování složek změkčujících pryž, což může vést až k omezení její schopnosti dotěsnit.

Tento problém však nelze řešit návratem k méně rafinovaným olejům,ale především výběrem správného materiálu pro těsnění.

Zaměříme se na TRAFOSTANICE, kde při výběru nevhodného oleje může dojít k velkým provozním i ekologickým škodám.

Na jakém principu trafostanice funguje?

Celou technologii trafostanice včetně izolačního materiálu a těsnicích prvků navrhuje konstruktér, ten však často vychází ze situace 70. let minulého století a nebere v úvahu například vývoj a změny ve směsích olejivzdorných pryží označovaných NBR. NBR je charakteristická právě odolností vůči enormnímu změkčení málo rafinovaným či zcela nerafinovaným olejem. Pokud je však vystavena vysoce rafinovanému oleji, který je dnes běžný, může dojít k vyplavení změkčujících složek směsi do oleje. Tím dojde k postupnému tvrdnutí pryže.

Víme, že transformátorovému oleji nejlépe odolává VITON®, ale jeho cena je nejvyšší. Proto hledáme pro naše zákazníky alternativy tohoto fluoroelastomerového materiálu.

Jaké oleje jsou pro provoz trafostanice bezpodmínečně nutné?

Trafooleje mohou být jak parafinické (API skupina I-II), tak naftenické (API skupina I). PARAFINICKÉ oleje jsou velmi dobře tepelně i oxidačně stabilní, NAFTENICKÉ oleje mají velmi nízké body tuhnutí.

Jak je však spotřebitel v normální praxi rozezná?

Parafinický olej působí na pryž NBR tak, že má tendenci s ní nereagovat, nebo ji spíše vysušovat, vytvrzovat (viskozitní index obvykle > 90).

Naftenický olej naopak způsobuje spíše změkčení, tzn. bobtnání (zvýšení původního objemu materiálu při poklesu hustoty) NBR pryže (viskozitní index < 90).

Doporučení:

  • Vyžádejte si od výrobce oleje příslušný Katalogový list
  • Samozřejmostí je použití výrobcem schválených pryží. Pro běžné transformátorové oleje Mogul trafo(výrobce Paramo) neboTrafoOil (oba oleje v kategorii IV) je nutné použít pryž FKM 6000 (na bázi fluoroelastomeru) nebo NBR 2004 (báze NBR). Tyto pryže v našich testech obstály.

Pro konkrétní aplikace doporučujeme provést základní test na odolnost pryže vůči působení oleje v laboratoři. Jedině tak lze zajistit stálou a spolehlivou funkčnost.

My jako dodavatelé těsnění vyrobeného z pryží, chceme našim zákazníkům dodávat takové výrobky, které se jim ve stávajícím zařízení osvědčí. Abychom vybrali správný materiál pro těsnění, musíme porozumět médiím, kterým má těsnění odolávat.

Čím se vyznačuje současná technologie zpracování ropy?

Cílem je získat co nejvíce paliva i maziva s nízkým obsahem síry. Podíl ropy zpracovávaný na mazací oleje, má díky hlubší úrovni rafinace až několikanásobně delší životnost než dříve. Takto zpracovaný olej déle vydrží, změní se však jeho chování vůči těsnicím prvkům z pryže. Méně polární* charakter způsobuje vyplavování složek změkčujících pryž, což může vést až k omezení její schopnosti dotěsnit.

Tento problém však nelze řešit návratem k méně rafinovaným olejům,ale především výběrem správného materiálu pro těsnění.

Zaměříme se na TRAFOSTANICE, kde při výběru nevhodného oleje může dojít k velkým provozním i ekologickým škodám.

Na jakém principu trafostanice funguje?

Celou technologii trafostanice včetně izolačního materiálu a těsnicích prvků navrhuje konstruktér, ten však často vychází ze situace 70. let minulého století a nebere v úvahu například vývoj a změny ve směsích olejivzdorných pryží označovaných NBR. NBR je charakteristická právě odolností vůči enormnímu změkčení málo rafinovaným či zcela nerafinovaným olejem. Pokud je však vystavena vysoce rafinovanému oleji, který je dnes běžný, může dojít k vyplavení změkčujících složek směsi do oleje. Tím dojde k postupnému tvrdnutí pryže.

Víme, že transformátorovému oleji nejlépe odolává VITON®, ale jeho cena je nejvyšší. Proto hledáme pro naše zákazníky alternativy tohoto fluoroelastomerového materiálu.

Jaké oleje jsou pro provoz trafostanice bezpodmínečně nutné?

Trafooleje mohou být jak parafinické (API skupina I-II), tak naftenické (API skupina I). PARAFINICKÉ oleje jsou velmi dobře tepelně i oxidačně stabilní, NAFTENICKÉ oleje mají velmi nízké body tuhnutí.

Jak je však spotřebitel v normální praxi rozezná?

Parafinický olej působí na pryž NBR tak, že má tendenci s ní nereagovat, nebo ji spíše vysušovat, vytvrzovat (viskozitní index obvykle > 90).

Naftenický olej naopak způsobuje spíše změkčení, tzn. bobtnání (zvýšení původního objemu materiálu při poklesu hustoty) NBR pryže (viskozitní index < 90).

Doporučení:

  • Vyžádejte si od výrobce oleje příslušný Katalogový list
  • Samozřejmostí je použití výrobcem schválených pryží. Pro běžné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobce Paramo) nebo TrafoOil (oba oleje v kategorii IV) je nutné použít pryž FKM 6000 (na bázi fluoroelastomeru) nebo NBR 2004 (báze NBR). Tyto pryže v našich testech obstály.

Pro konkrétní aplikace doporučujeme provést základní test na odolnost pryže vůči působení oleje v laboratoři. Jedině tak lze zajistit stálou a spolehlivou funkčnost.

Doporučené odkazy

Chcete se poradit?

Produkty z článku