Rozhovor s firmou TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.

CNC* obráběcí stroje je označení pro obráběcí stroje, které využívají počítač jako řídicí systém při obrábění výrobků podle předem zadaných technologických programů. Do velké skupiny obráběcích strojů patří soustruhy, frézy, drátořezky a mnohé další, často kombinované stroje.

Firma TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.

Jste obchodní firma, která se zabývá prodejem a záručním i pozáručním servisem CNC obráběcích strojů pro třískové obrábění. Tento způsob obrábění je považován za jednu z nejdůležitějších strojírenských technologií. V čem ta jeho důležitost spočívá?
Třískové obrábění byl historicky nejefektivnější způsob zajištění požadovaných tvarů a rozměrů z dostupných polotovarů. I v dnešní době je tento způsob pro některé výrobky nejvhodnější. Závisí to na mnoha faktorech, jako jsou materiál polotovaru a dostupnost daného rozměru, počet kusů v sérii a její opakovanost, požadovaná přesnost. Novější technologie rozšiřují možné alternativní volby. Jsou to např. 3D tisk, který je vhodný u kusové výroby, nebo naopak kovaný dílec či polotovar u velkých počtů kusů v sérii. Pro dosažení vyšších přesností je často potřeba i tyto dílce dokončovat třískovým obráběním nebo broušením. Třískové obrábění se jeví i do budoucnosti jako jeden z nejefektivnějších způsobů výroby potřebných dílců.

Již 19 let je vaše společnost autorizovaným zástupcem a distributorem CNC obráběcích strojů značky DOOSAN. Jsou dlouhodobé obchodní vztahy ve vašem oboru typické, nebo je to spíše výjimka? A čeho si na těchto strojích korejského výrobce nejvíce ceníte?
Dlouhodobá spolupráce není nikterak výjimečná, ale vzhledem k rychlosti dnešní doby ani zcela běžná. Sortiment a problematika obráběcích strojů jsou natolik složité, že porozumět jim si žádá delší čas. Proto tedy není tento obor příhodný pro rychlé změny distribučních kanálů. Společnost DOOSAN mě fascinuje svojí energií, kterou věnuje soustavnému růstu a rozvoji. Její stroje jsou vyvíjeny moderními metodami ve spolupráci se světovými lídry, kteří dodávají jednotlivé komponenty. Neustále rozšiřuje a inovuje svůj sortiment a citlivě reaguje na požadavky trhu a zkušenosti z praxe. Od prvního vyrobeného stroje v sedmdesátých letech minulého století se tato firma propracovala mezi světové lídry ve výrobě obráběcích strojů a neustále má ambice navyšovat tržní podíl. I současná složitá situace je z tohoto pohledu pro tuto firmu příhodná, protože je schopná nabízet zákazníkům výhodné řešení pro servis stávajících strojů i pro investice do strojů nových.

Dodáváte českým a slovenským firmám vertikální pětiosá obráběcí centra i horizontální CNC soustruhy se dvěma vřeteny, dvěma poháněnými hlavami a s jednou nebo dvěma osami Y. V čem spatřujete jejich přidanou hodnotu pro koncového uživatele?
Naše společnost se posunula do bodu, kdy je nezbytná efektivita výrobního procesu s minimalizací podílu lidské práce. Proto se i naše firma zaměřuje tímto směrem. Nabízíme složitější stroje až po multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centra, ale také upínací systémy, automatizaci, robotizaci a další technologie pro ucelené výrobní systémy jako vstupní dopravní systémy pro polotovary, měření, značení, mytí, balení a připojování do informačních systémů našich zákazníků se všemi možnými prvky průmyslu 4.0.

"Naše společnost se posunula do bodu, kdy je nezbytná efektivita výrobního procesu s minimalizací podílu lidské práce na výrobním procesu."

K čemu se používají strojírenské přípravky s nízkým kluzným odporem, které lze vytisknout pomocí dalšího typu 3D tiskárny, kterou prodáváte a servisujete?
Náš sortiment tiskáren je velmi široký. Zastupujeme celou řadu výrobců pro různé materiály a koncepce. Neustále sledujeme trendy v tomto oboru a jednáme s novými dodavateli různých technologií 3D tisku, především kovových 3D tiskáren. Tento typ strojírenských přípravků se používá nejčastěji k výrobě menších jednoúčelových strojů nebo speciálních zakladačů obrobků** do automatických linek.

V dubnu tohoto roku, tedy v době koronavirové, jste sami začali s výrobou ochranných pomůcek pro své zaměstnance. Vyráběli jste ochranné štíty, brýle a respirátory právě na 3D tiskárně. Byla to pouze reakce na výjimečnou situaci, nebo zamýšlíte v této výrobě pokračovat?
Zareagovali jsme především na aktuální situaci. Naše zaměření se ani po této zkušenosti nemění, nabízíme prodej a servis 3D tiskáren a hlavně obráběcích strojů. Neplánujeme ani komerční využití našich vlastních 3D tiskáren pro tisk ochranných pomůcek.

Pokračujete v rozšiřování vašeho portfolia – nabízíte i robotickou buňku ROBOTEC, kterou lze připojit k jednomu nebo dvěma strojům, tedy například jak u soustruhu, tak i u frézovacího centra. Jak tato otáčecí mezioperační stanice zdokonalí výrobní proces?
Naše robotická buňka je vhodná i pro menší série dílců do průměru i délky 150 mm. Zajišťuje vkládání a odebírání dílců do obráběcích strojů a je uživatelsky velmi příznivá. Šetří lidskou práci a umisťuje se do blízkosti obráběcích strojů tak, aby do nich dosáhla, ale zároveň umožnila přístup do stroje i obsluze pro přípravu výroby.

Od naší společnosti odebíráte nejrůznější produkty: hadice, silikonovou pryž, profily, chráničky, konektory, protihlukové desky, tvarová těsnění… Jsme rádi, že i naše výrobky přispívají k chodu vašich strojů a zařízení. K čemu je nejčastěji používáte?
Naše společnost má vlastní vývoj, který je zaměřen především na podporu prodeje standardních obráběcích strojů. Vyvíjíme různé nestandardní opce***, upínače, manipulátory, zakladače, ale někdy také celé speciální stroje. V mnoha případech jsou produkty od GUMEXu potřebné pro jednotlivé projekty. Jsme spokojeni s vaším sortimentem i s podporou, kterou produktům poskytujete.

V této době mnohé společnosti přehodnotily své podnikatelské vize. Máte představu, kam bude vaše společnost směřovat do budoucna?
Naše vize se nemění. Naše společnost bude i nadále dodávat obráběcí stroje a 3D tiskárny s možností úprav podle potřeb zákazníků, a k tomu zajišťovat profesionální servis našich strojů.

Pořádáte semináře Moderní obrábění. Existují i ve způsobu obrábění nějaké nové postupy?
Vývoj se zastavit nedá, protože konkurenční tlaky jsou velké. Obrábění se vyvíjí ve všech oblastech – rychlost, přesnost, minimalizace vedlejších časů, snižování nákladů na výrobek, nové nástroje a podobně.

Jaké technické parametry jsou vlastně pro zákazníky u CNC obráběcích strojů rozhodující? A má vůbec rostoucí variabilita obrobků ještě nějaká omezení?
Každý zákazník potřebuje spolehlivé stroje za rozumnou cenu, se zabezpečením dodávky náhradních dílů a servisu, stroje s vysokou tuhostí a s dlouhou životností. U třískového obrábění je variabilita obrobků omezená přístupností nástrojů do různých dutin a podobně. Toto je jedna z výhod 3D tisku, který umožňuje téměř neomezené umisťování jednotlivých „pixelů“ materiálu v prostoru, a tím otevírá dříve nepředstavitelné možnosti různých vnitřních struktur dílců.

Co Vás osobně ve vašem oboru nejvíce zajímá? Čemu chcete nyní věnovat větší pozornost?
Jako jednatel společnosti musím zaměřovat svoje úsilí na upevňování naší společnosti na trhu a její harmonický rozvoj.

-------------------------------------------------------------------------------------------

*) Zkratka z anglického označení Computer Numerical Control, tzn. počítačem řízený stroj.

**) Obrobek je obráběný nebo obrobený předmět. Zdroj: FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie, 3. díl, Praha: Parta, 2007.

***) V tomto oboru rozuměj: úpravy strojů podle přání zákazníka, nadstandardní vybavení stroje.

CNC* obráběcí stroje je označení pro obráběcí stroje, které využívají počítač jako řídicí systém při obrábění výrobků podle předem zadaných technologických programů. Do velké skupiny obráběcích strojů patří soustruhy, frézy, drátořezky a mnohé další, často kombinované stroje.

Firma TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.

Jste obchodní firma, která se zabývá prodejem a záručním i pozáručním servisem CNC obráběcích strojů pro třískové obrábění. Tento způsob obrábění je považován za jednu z nejdůležitějších strojírenských technologií. V čem ta jeho důležitost spočívá?
Třískové obrábění byl historicky nejefektivnější způsob zajištění požadovaných tvarů a rozměrů z dostupných polotovarů. I v dnešní době je tento způsob pro některé výrobky nejvhodnější. Závisí to na mnoha faktorech, jako jsou materiál polotovaru a dostupnost daného rozměru, počet kusů v sérii a její opakovanost, požadovaná přesnost. Novější technologie rozšiřují možné alternativní volby. Jsou to např. 3D tisk, který je vhodný u kusové výroby, nebo naopak kovaný dílec či polotovar u velkých počtů kusů v sérii. Pro dosažení vyšších přesností je často potřeba i tyto dílce dokončovat třískovým obráběním nebo broušením. Třískové obrábění se jeví i do budoucnosti jako jeden z nejefektivnějších způsobů výroby potřebných dílců.

Již 19 let je vaše společnost autorizovaným zástupcem a distributorem CNC obráběcích strojů značky DOOSAN. Jsou dlouhodobé obchodní vztahy ve vašem oboru typické, nebo je to spíše výjimka? A čeho si na těchto strojích korejského výrobce nejvíce ceníte?
Dlouhodobá spolupráce není nikterak výjimečná, ale vzhledem k rychlosti dnešní doby ani zcela běžná. Sortiment a problematika obráběcích strojů jsou natolik složité, že porozumět jim si žádá delší čas. Proto tedy není tento obor příhodný pro rychlé změny distribučních kanálů. Společnost DOOSAN mě fascinuje svojí energií, kterou věnuje soustavnému růstu a rozvoji. Její stroje jsou vyvíjeny moderními metodami ve spolupráci se světovými lídry, kteří dodávají jednotlivé komponenty. Neustále rozšiřuje a inovuje svůj sortiment a citlivě reaguje na požadavky trhu a zkušenosti z praxe. Od prvního vyrobeného stroje v sedmdesátých letech minulého století se tato firma propracovala mezi světové lídry ve výrobě obráběcích strojů a neustále má ambice navyšovat tržní podíl. I současná složitá situace je z tohoto pohledu pro tuto firmu příhodná, protože je schopná nabízet zákazníkům výhodné řešení pro servis stávajících strojů i pro investice do strojů nových.

Dodáváte českým a slovenským firmám vertikální pětiosá obráběcí centra i horizontální CNC soustruhy se dvěma vřeteny, dvěma poháněnými hlavami a s jednou nebo dvěma osami Y. V čem spatřujete jejich přidanou hodnotu pro koncového uživatele?
Naše společnost se posunula do bodu, kdy je nezbytná efektivita výrobního procesu s minimalizací podílu lidské práce. Proto se i naše firma zaměřuje tímto směrem. Nabízíme složitější stroje až po multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centra, ale také upínací systémy, automatizaci, robotizaci a další technologie pro ucelené výrobní systémy jako vstupní dopravní systémy pro polotovary, měření, značení, mytí, balení a připojování do informačních systémů našich zákazníků se všemi možnými prvky průmyslu 4.0.

"Naše společnost se posunula do bodu, kdy je nezbytná efektivita výrobního procesu s minimalizací podílu lidské práce na výrobním procesu."

 

K čemu se používají strojírenské přípravky s nízkým kluzným odporem, které lze vytisknout pomocí dalšího typu 3D tiskárny, kterou prodáváte a servisujete?
Náš sortiment tiskáren je velmi široký. Zastupujeme celou řadu výrobců pro různé materiály a koncepce. Neustále sledujeme trendy v tomto oboru a jednáme s novými dodavateli různých technologií 3D tisku, především kovových 3D tiskáren. Tento typ strojírenských přípravků se používá nejčastěji k výrobě menších jednoúčelových strojů nebo speciálních zakladačů obrobků** do automatických linek.

V dubnu tohoto roku, tedy v době koronavirové, jste sami začali s výrobou ochranných pomůcek pro své zaměstnance. Vyráběli jste ochranné štíty, brýle a respirátory právě na 3D tiskárně. Byla to pouze reakce na výjimečnou situaci, nebo zamýšlíte v této výrobě pokračovat?
Zareagovali jsme především na aktuální situaci. Naše zaměření se ani po této zkušenosti nemění, nabízíme prodej a servis 3D tiskáren a hlavně obráběcích strojů. Neplánujeme ani komerční využití našich vlastních 3D tiskáren pro tisk ochranných pomůcek.

Pokračujete v rozšiřování vašeho portfolia – nabízíte i robotickou buňku ROBOTEC, kterou lze připojit k jednomu nebo dvěma strojům, tedy například jak u soustruhu, tak i u frézovacího centra. Jak tato otáčecí mezioperační stanice zdokonalí výrobní proces?
Naše robotická buňka je vhodná i pro menší série dílců do průměru i délky 150 mm. Zajišťuje vkládání a odebírání dílců do obráběcích strojů a je uživatelsky velmi příznivá. Šetří lidskou práci a umisťuje se do blízkosti obráběcích strojů tak, aby do nich dosáhla, ale zároveň umožnila přístup do stroje i obsluze pro přípravu výroby.

Od naší společnosti odebíráte nejrůznější produkty: hadice, silikonovou pryž, profily, chráničky, konektory, protihlukové desky, tvarová těsnění… Jsme rádi, že i naše výrobky přispívají k chodu vašich strojů a zařízení. K čemu je nejčastěji používáte?
Naše společnost má vlastní vývoj, který je zaměřen především na podporu prodeje standardních obráběcích strojů. Vyvíjíme různé nestandardní opce***, upínače, manipulátory, zakladače, ale někdy také celé speciální stroje. V mnoha případech jsou produkty od GUMEXu potřebné pro jednotlivé projekty. Jsme spokojeni s vaším sortimentem i s podporou, kterou produktům poskytujete.

V této době mnohé společnosti přehodnotily své podnikatelské vize. Máte představu, kam bude vaše společnost směřovat do budoucna?
Naše vize se nemění. Naše společnost bude i nadále dodávat obráběcí stroje a 3D tiskárny s možností úprav podle potřeb zákazníků, a k tomu zajišťovat profesionální servis našich strojů.

Pořádáte semináře Moderní obrábění. Existují i ve způsobu obrábění nějaké nové postupy?
Vývoj se zastavit nedá, protože konkurenční tlaky jsou velké. Obrábění se vyvíjí ve všech oblastech – rychlost, přesnost, minimalizace vedlejších časů, snižování nákladů na výrobek, nové nástroje a podobně.

Jaké technické parametry jsou vlastně pro zákazníky u CNC obráběcích strojů rozhodující? A má vůbec rostoucí variabilita obrobků ještě nějaká omezení?
Každý zákazník potřebuje spolehlivé stroje za rozumnou cenu, se zabezpečením dodávky náhradních dílů a servisu, stroje s vysokou tuhostí a s dlouhou životností. U třískového obrábění je variabilita obrobků omezená přístupností nástrojů do různých dutin a podobně. Toto je jedna z výhod 3D tisku, který umožňuje téměř neomezené umisťování jednotlivých „pixelů“ materiálu v prostoru, a tím otevírá dříve nepředstavitelné možnosti různých vnitřních struktur dílců.

Co Vás osobně ve vašem oboru nejvíce zajímá? Čemu chcete nyní věnovat větší pozornost?
Jako jednatel společnosti musím zaměřovat svoje úsilí na upevňování naší společnosti na trhu a její harmonický rozvoj.

Tecnotrade rozhovor

-------------------------------------------------------------------------------------------

*) Zkratka z anglického označení Computer Numerical Control, tzn. počítačem řízený stroj.

**) Obrobek je obráběný nebo obrobený předmět. Zdroj: FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie, 3. díl, Praha: Parta, 2007.

***) V tomto oboru rozuměj: úpravy strojů podle přání zákazníka, nadstandardní vybavení stroje.

Chcete se poradit?