Rozhovor s vedoucím logistiky skladů Petrem Doležalem

Mít sklady ve třech různých městech po celé republice není jednoduchá záležitost. V každém regionu mají zákazníci odlišné požadavky. Liší se četnost kontaktů skladníků se zákazníky, kapacita jednotlivých skladů i pracovní kolektivy zaměstnanců skladu. Výkony naší společnosti 
jsou stále na vzestupu, proto se jednatelé rozhodli zastřešit skladové hospodářství jako celek a vybrat člověka, který bude schopen optimální fungování všech skladů zaručit. Požádala jsem Petra Doležala, zda by mohl vysvětlit, co všechno tato pozice obnáší.

Petře, jaké byly tvé začátky v GUMEXU?
V listopadu 2013 jsem nastoupil do pobočky v Brně-Moravanech na pozici vedoucího skladu. A poté v září 2015 mi bylo nabídnuto ujmout se řízení všech našich skladů a následně jsem dostal na starost i oddělení logistiky.

Co bylo důvodem toho, že ses rozhodl změnit fungování skladů?
Už při mém nástupu do GUMEXU jsem ocenil, že jsou zde nastavena jasná pravidla pro výkon jednotlivých činností. Přesto jsem v průběhu času zaznamenal určité rozdíly, které vznikaly tím, že sklady nepostupovaly jednotným způsobem. Chtěl jsem proto, aby naše sklady byly transparentní ve svých postupech a aby zákazník, ať už navštíví kteroukoli pobočku, vždy dostal stejný standard.

Měl jsi ke svému rozhodnutí ještě jiné důvody?
Usiloval jsem i o to, aby vedoucí skladu nebo skladník, který musí vypomoci v jiném skladu, byl schopen hned samostatně vykonávat 
svoji činnost. V neposlední řadě bylo nutné zefektivnit skladové pohyby tak, abychom se zbožím manipulovali v co možná nejmenší 
míře, bez meziskladových přesunů.

Jaké výsledky přinesly tyto změny?
Povedlo se nám sjednotit a zefektivnit skladové činnosti. Ujasnili jsme si tím a současně i zprůhlednili všechny procesy probíhající v jednotlivých skladech. Díky této analýze jsme si otevřeli cestu pro další kroky, které máme v plánu.

Také jsi změnil systém inventury všech skladů. Jak se to osvědčilo?
Změnili jsme strukturu a systém provádění skladových inventur, které jsme rozdělili do několika fází – přípravné, prováděcí a kontrolní. Hodně vybraných činností, mezi které patří např. i testování zátěže systému i podpůrných prostředků pro samotnou inventuru, jsme dali právě do přípravné fáze, abychom co nejvíce ulehčili vlastní průběh inventur. Po těchto změnách je inventura prováděna v kratším čase a díky nastaveným kontrolním postupům jsme schopni zachytit i případnou chybu, a to již před či během provádění vlastní inventury.Jaké důležité pracovní pomůcky jsi pro skladníky navrhl nebo zajistil?

„Navrhl“ je možná silné slovo, i když konstruktéři to se mnou asi měli těžké. Chtěl jsem pro nás zařízení, která budou jednoduchá a bezpečná. Práce skladníků je fyzicky náročná, ale vždy je možné najít způsob, jak si ji odlehčit. Nejnovější změnou jsou u nás pneumaticky ovládané manipulátory na role, které si umí poradit i s větší hmotností. Tuto roli je potřeba dostat do vodorovné polohy, abychom mohli přesně odměřit požadovanou délku. Podobně jsme zavedli do provozu skladu i převíječky fólií, které nám umožňují čistou manipulaci a přípravu potřebné délky. Součástí požadavků na tyto „pomocníky“ je i posuzování parametrů pro správnou lidskou ergonomii, aby se nám 
co nejlépe obsluhovali.

V čem vidíš úlohu vedoucího všech skladů v naší firmě? 
Nemyslím si, že touto úlohou je být primárně „drábem“. Vidím ho spíše jako koordinátora a navrhovatele případných zlepšení. Některé 
realizace změn zasahují do mnoha oblastí a je potřeba překonávat i určité překážky. Dále si myslím, že má poskytovat podporu všem členům svého oddělení a být oporou v jednotném názoru všem členům ostatních oddělení. V neposlední řadě by měl naslouchat a dávat prostor nápadům na zlepšení.

Máš v plánu ještě další změny, nebo se spíš zaměříš na kontrolu fungování nastavených změn v procesech?
V plánu máme v nejbližší době rozběhnout změnu systému vyskladňování zásilek, abychom byli ještě efektivnější. Není to 
tak úplně malá změna. Každý krok, který jsme až doposud provedli, směřoval právě k tomuto způsobu vyskladňování zboží. Ať už šlo o pořizování manipulačních strojů či převíječů, do kterých firma investovala nemalé finanční prostředky, nebo i o procesní změny. Kontrola v každém případě je a bude nedílnou součástí stávajícího i budoucího vývoje.

Proč ses rozhodl zavést štítky, které nejsou obvyklé u firem našeho oboru?
Standardní štítky, které používáme pro identifikaci zboží i připravených zásilek, totiž nemusí obsahovat právě ty údaje, které jsou nutné pro zákazníka. Proto také vznikl tento nový typ štítku, jenž má pomoci zákazníkovi lépe identifikovat zboží, které od nás obdrží.

Co všechno štítek vlastně obsahuje?
Kromě standardních údajů o zboží obsahuje i informaci o objednávce, jménu společnosti a interním kódu zboží zákazníka a také odkaz 
na zboží na našem webu ve formě QR kódu. 

Petře, děkuji za rozhovor.

Petr Doležal
Vystudoval SŠ, poté pracoval postupně jako dispečer výroby, vedoucí expedice, mistr výroby, skladník a vedoucí skladu. Do GUMEXU nastoupil v roce 2013 na pozici vedoucího skladu pobočky Brno. Od roku 2015 pracuje jako vedoucí logistiky všech skladů. Mezi jeho koníčky patří badminton, tenis, cyklistika, kutilství.


Na otázky v rozhovoru odpovídal Petr Doležal v červnu 2018.

Mít sklady ve třech různých městech po celé republice není jednoduchá záležitost. V každém regionu mají zákazníci odlišné požadavky. Liší se četnost kontaktů skladníků se zákazníky, kapacita jednotlivých skladů i pracovní kolektivy zaměstnanců skladu. Výkony naší společnosti 
jsou stále na vzestupu, proto se jednatelé rozhodli zastřešit skladové hospodářství jako celek a vybrat člověka, který bude schopen optimální fungování všech skladů zaručit. Požádala jsem Petra Doležala, zda by mohl vysvětlit, co všechno tato pozice obnáší.

Petře, jaké byly tvé začátky v GUMEXU?
V listopadu 2013 jsem nastoupil do pobočky v Brně-Moravanech na pozici vedoucího skladu. A poté v září 2015 mi bylo nabídnuto ujmout se řízení všech našich skladů a následně jsem dostal na starost i oddělení logistiky.

Co bylo důvodem toho, že ses rozhodl změnit fungování skladů?
Už při mém nástupu do GUMEXU jsem ocenil, že jsou zde nastavena jasná pravidla pro výkon jednotlivých činností. Přesto jsem v průběhu času zaznamenal určité rozdíly, které vznikaly tím, že sklady nepostupovaly jednotným způsobem. Chtěl jsem proto, aby naše sklady byly transparentní ve svých postupech a aby zákazník, ať už navštíví kteroukoli pobočku, vždy dostal stejný standard.

Měl jsi ke svému rozhodnutí ještě jiné důvody?
Usiloval jsem i o to, aby vedoucí skladu nebo skladník, který musí vypomoci v jiném skladu, byl schopen hned samostatně vykonávat 
svoji činnost. V neposlední řadě bylo nutné zefektivnit skladové pohyby tak, abychom se zbožím manipulovali v co možná nejmenší 
míře, bez meziskladových přesunů.

Jaké výsledky přinesly tyto změny?
Povedlo se nám sjednotit a zefektivnit skladové činnosti. Ujasnili jsme si tím a současně i zprůhlednili všechny procesy probíhající v jednotlivých skladech. Díky této analýze jsme si otevřeli cestu pro další kroky, které máme v plánu.

Také jsi změnil systém inventury všech skladů. Jak se to osvědčilo?
Změnili jsme strukturu a systém provádění skladových inventur, které jsme rozdělili do několika fází – přípravné, prováděcí a kontrolní. Hodně vybraných činností, mezi které patří např. i testování zátěže systému i podpůrných prostředků pro samotnou inventuru, jsme dali právě do přípravné fáze, abychom co nejvíce ulehčili vlastní průběh inventur. Po těchto změnách je inventura prováděna v kratším čase a díky nastaveným kontrolním postupům jsme schopni zachytit i případnou chybu, a to již před či během provádění vlastní inventury.Jaké důležité pracovní pomůcky jsi pro skladníky navrhl nebo zajistil?

„Navrhl“ je možná silné slovo, i když konstruktéři to se mnou asi měli těžké. Chtěl jsem pro nás zařízení, která budou jednoduchá a bezpečná. Práce skladníků je fyzicky náročná, ale vždy je možné najít způsob, jak si ji odlehčit. Nejnovější změnou jsou u nás pneumaticky ovládané manipulátory na role, které si umí poradit i s větší hmotností. Tuto roli je potřeba dostat do vodorovné polohy, abychom mohli přesně odměřit požadovanou délku. Podobně jsme zavedli do provozu skladu i převíječky fólií, které nám umožňují čistou manipulaci a přípravu potřebné délky. Součástí požadavků na tyto „pomocníky“ je i posuzování parametrů pro správnou lidskou ergonomii, aby se nám 
co nejlépe obsluhovali.

V čem vidíš úlohu vedoucího všech skladů v naší firmě? 
Nemyslím si, že touto úlohou je být primárně „drábem“. Vidím ho spíše jako koordinátora a navrhovatele případných zlepšení. Některé 
realizace změn zasahují do mnoha oblastí a je potřeba překonávat i určité překážky. Dále si myslím, že má poskytovat podporu všem členům svého oddělení a být oporou v jednotném názoru všem členům ostatních oddělení. V neposlední řadě by měl naslouchat a dávat prostor nápadům na zlepšení.

Máš v plánu ještě další změny, nebo se spíš zaměříš na kontrolu fungování nastavených změn v procesech?
V plánu máme v nejbližší době rozběhnout změnu systému vyskladňování zásilek, abychom byli ještě efektivnější. Není to 
tak úplně malá změna. Každý krok, který jsme až doposud provedli, směřoval právě k tomuto způsobu vyskladňování zboží. Ať už šlo o pořizování manipulačních strojů či převíječů, do kterých firma investovala nemalé finanční prostředky, nebo i o procesní změny. Kontrola v každém případě je a bude nedílnou součástí stávajícího i budoucího vývoje.

Proč ses rozhodl zavést štítky, které nejsou obvyklé u firem našeho oboru?
Standardní štítky, které používáme pro identifikaci zboží i připravených zásilek, totiž nemusí obsahovat právě ty údaje, které jsou nutné pro zákazníka. Proto také vznikl tento nový typ štítku, jenž má pomoci zákazníkovi lépe identifikovat zboží, které od nás obdrží.

Co všechno štítek vlastně obsahuje?
Kromě standardních údajů o zboží obsahuje i informaci o objednávce, jménu společnosti a interním kódu zboží zákazníka a také odkaz 
na zboží na našem webu ve formě QR kódu. 

Petře, děkuji za rozhovor.

Petr Doležal
Vystudoval SŠ, poté pracoval postupně jako dispečer výroby, vedoucí expedice, mistr výroby, skladník a vedoucí skladu. Do GUMEXU nastoupil v roce 2013 na pozici vedoucího skladu pobočky Brno. Od roku 2015 pracuje jako vedoucí logistiky všech skladů. Mezi jeho koníčky patří badminton, tenis, cyklistika, kutilství.


Na otázky v rozhovoru odpovídal Petr Doležal v červnu 2018.