Se mnou je to jízda!

Radim Vajčner ve skladuKromě řízení týmů tuzemského a zahraničního prodeje a zákaznického oddělení se osobně stará o velké projekty. Obchodní ředitel Radim Vajčner představuje pro naše zákazníky záruku odbornosti, silného partnerství a kvality služeb GUMEXU.

 

Radime, již osm let jsi v naší firmě obchodním ředitelem. Jakými nejdůležitějšími změnami obchodní tým za tu dobu prošel?

Za zásadní mezník považuji vytvoření samostatných oddělení, tedy rozdělení na výrobu a obchod. Tato změna vnesla do prodeje jasný řád a přehled jak pro zákazníka, tak pro nás. Důležitý byl také přechod na trh, ve kterém obsluhujeme pouze firmy a živnostníky. Významné bylo i zřízení oddělení kvality a získání certifikace ISO 9001. K podstatným změnám lze jistě zařadit i nový web včetně zákaznické zóny, vznik oddělení zákaznické podpory, založení nových poboček v Hradci Králové a Plzni. A k těm nejčerstvějším novinkám patří zřízení samostatného zahraničního oddělení a rozdělení lokální spádovosti zákazníků podle poboček.

Co konkrétně přinese nové rozdělení regionů našim zákazníkům?

Více se naši zákazníci dozví v článku Jsme vaši parťáci v regionech. Doporučuji seznámit se s detailním popisem této novinky!smiley

Přejděme tedy k velkým projektům, kterými se také zabýváš. Čím GUMEX obvykle zaujme pozornost „silných“ obchodních partnerů?

Je to právě naše schopnost přesvědčit zákazníka, že skutečně rozumíme našemu sortimentu produktů a služeb. Jsme schopni nabídnout správná technická řešení, a to někdy i ve vícero variantách. Možná to zní jednoduše, ale to je právě to, co chce zákazník za své peníze dostat. Funkční řešení jeho požadavku za férovou cenu a s perfektním servisem. A navíc dokážeme nabídnout značnou šíři skladových zásob, konstrukční vývoje, customizovaná řešení – tedy návrhy optimálních materiálů a konečné úpravy výrobku na míru. A stále má velký význam naše schopnost dodržet slovo – neustále usilujeme o to, aby se na nás mohli zákazníci plně spolehnout.

Na dobrém partnerství si obvykle ceníme i délku jeho trvání. Co je v tomto vztahu pro tyto „klíčové“ partnery tak důležité, že jsou nám dlouhodobě věrní?

Radim VajčnerVůči našim zákazníkům se snažíme být vždy otevření, což oni oceňují. Pomocí lokálnosti se chceme ještě více k zákazníkovi přiblížit, aby měl jednodušší komunikaci a vztah s námi jakožto dodavatelem, ale i po lidské stránce. Každý zákazník má možnost využívat náš individuální zákaznický servis, kdy konkrétní specialista prodeje vytváří a rozvíjí vztah se zákazníkem, zná jeho firmu a obor, prostředí, ve kterém působí. Může jej pozvat na pobočku, předvést technologie, sklady, popř. se za zákazníkem dostavit osobně nebo k němu vyslat regionálního obchodního zástupce. Jak se dozvídáme z nezávislých průzkumů spokojenosti našich zákazníků, oceňují na nás zejména transparentnost a dodržení dohod, rychlost vyřizování obchodních případů, ale i předkládání reálných garancí.

Poslední dva roky nám ukázaly, že trendy v ekonomice není možné jednoznačně předvídat. Jak se naše firma vyrovnala s dopadem covidu a poté i s nedostatkem určitých materiálů a hotových výrobků?

Při nástupu covidu nebylo jednoznačné, co nastane. Až postupem času na nás začala dopadat nejistota v podobě plnění závazků našich dodavatelů, například dodržování termínů dodání, kompletnosti dodávek, ale i chybějící výrobní suroviny, problémy v logistice. Nám se však podařilo zvládnout téměř vše. Produkty, které se nedaly sehnat, jsme dokázali adekvátně nahradit. Každopádně se nám podařilo v roce 2022 dosáhnout na rekordní prodejní čísla. Potvrdilo se, že zákazník očekával a pro spolupráci vyžadoval silného partnera, což se nám podařilo naplnit i v těch nejistých časech. Po dvou nestandardních letech jsme dodavatelsky dosáhli větší jistoty. V současné době vnímáme silný vliv změn cen surovin, služeb a energií všeobecně, což nás samozřejmě vůbec netěší.

Je možné ještě více snížit náklady ovlivňující cenu našich produktů i služeb?

Pokud zákazník využije některou z našich služeb, kdy se vzrůstajícím množstvím snižujeme cenu výrobku – ve výrobě se jedná například o série a ultrasérie – lze snížit cenu finálního produktu i o desítky procent. Ať už se jedná o službu výsekového lisu, sekacího automatu pro krácení hadic a hadiček určitých délek, anebo nasekávaných přesných plochých dílů na samolepce pomocí naší nové technologie KISS CUT. Většina těchto velkokapacitních zařízení dokáže zkrátit výrobní čas na minimum a to se pozitivně odráží do ceny pro zákazníka.

A potěšíme v letošním roce také „střední“ a „menší“ zákazníky?

V tomto segmentu se snažíme zákazníkům přiblížit zejména na e-shopu a v on-line prostředí. Neustále probíhá inovace naší zákaznické podpory a zákaznické zóny. Zákazníkům nabízíme interaktivní formu on-line poptávkových formulářů, které mají po přihlášení k dispozici na našem webu. Na e-shopu jsme pro menší zakázky zřídili službu cenově velmi výhodného dodání menších zásilek i do výdejních míst či boxů. 

Čím si vlastně dokážeme udržet naši konkurenceschopnost?

Radim Vajčner je také dobrovolným hasičemKonkurenci na trhu vnímáme, ale neřídíme se jí. Nasloucháme hlavně tomu, co potřebuje zákazník, a tím se řídíme. Každoročně uvádíme do portfolia několik nových materiálů, investujeme do rozvoje technologií, které doplňují nebo dále posunují naše výrobní možnosti. Máme také řadu zákazníků, kterým dodáváme vývojová a konstrukční řešení v rámci jejich specifických požadavků, které nejsou na trhu úplně běžné. Rovněž využíváme objem našich skladových zásob a efektivně s ním pracujeme. V současné době se snažíme držet optimální množství zásob již na pěti interních skladech a jednom externím. S nákupním oddělením jsme v kontaktu na denní bázi a přicházíme s požadavky na zajištění zboží z celého světa. Tato úzká spolupráce týmů nákupčích i obchodníků následně umožňuje najít ta nejvhodnější řešení poptávek našich zákazníků.

Často používáš pojem „tým“. Zajímalo by mne, zda ve tvém pracovním týmu může obstát vedle týmového hráče i individualista?

Tým a zejména dobrý tým netvoří kolektiv pracovně i smýšlením jednotně fungujících lidí. Dobrý tým se skládá právě z různorodých osobností a jejich schopností, které se navzájem doplňují a fungují stejně jako např. při kolektivním sportu. Jeden je individualista, má tah na branku, zakousne se do složitějších úkolů a chce výsledek. Další pak vidí rychlost a množství práce, které chceme bez prodlení odevzdávat. Bývá tam i technik, který potřebuje maximum informací ke správnému řešení. Jelikož neexistuje jednotný profil zákazníka, je potřeba takto přistupovat i k týmu a jeho obsazení. Tak, aby fungovalo porozumění a pochopení mezi námi navzájem i mezi námi a zákazníky.

Radim Vajčner s manželkou a dětmiZkusme na chvilku opustit tvou pracovní pozici. Nežiješ totiž jen obchodem – jsi úspěšný i ve svém dalším opravdu doslova „povolání“. Můžeš prozradit detaily toho posledního ocenění?

Od dětství se pohybuji kolem dění dobrovolných hasičů ve Strážnici, v dospělosti pak jako člen výjezdové jednotky. Postupem času získala naše jednotka řadu odborností jako např. předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách, záchrany osob v rámci resuscitací před příjezdem ZZS, záchrany osob na vodě a další. Ročně zasahujeme u cca 120 událostí. V roce 2022 nás odborná porota nominovala do finále Dobrovolní hasiči roku v rámci Jihomoravského kraje, kde se naší jednotce podařilo získat první místo za záchranu života tonoucí osoby na řece Moravě.

V tvém případě bych tedy citát „Za každým úspěšným mužem stojí silná žena“ poupravila na „nebojácná žena“!smiley Co pro tebe znamená tvoje rodina?

Ano, s tím naprosto souhlasím. Rodina je pro mě vždy na prvním místě, pracovní a rodinné záležitosti se snažím držet odděleně. Každopádně doma mám maximální podporu od své manželky, která je mi vždy oporou.

 

 

Radim VajčnerRadim Vajčner

Vystudoval Integrovanou střední školu Hodonín se zaměřením na podnikání v obchodu a službách. Poté pracoval jako regionální obchodní zástupce v několika obchodních korporacích, např. v MAKRO Cash & Carry. V GUMEXU začal pracovat v roce 2013 na pozici technicko-obchodního zástupce, od roku 2015 je obchodním ředitelem. Volný čas věnuje rodině, v létě nejraději stanují ve volné přírodě, v zimě sportují na horách. Je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů města Strážnice, kde navíc působí také jako zastupitel a radní.


Libor Sedláček

 

Názor marketingového ředitele Libora Sedláčka:

Základní principy, které má naše firma zakódovány ve svých genech, jsou poctivost, systém a řád a neustálý vývoj. Zní to jednoduše, ale každý den přináší situace, kdy by se kvůli momentálnímu ulehčení tyto hodnoty daly obejít. Radim je pro mě strážce těchto hodnot. Vypracoval se z obchodníka v terénu v ředitele oddělení, které má k našim zákazníkům nejblíže, a prodej pro něj ani po mnoha letech nepřestává být zábavou. Projevuje se to v jeho schopnosti motivovat kolegy z prodejního oddělení, aby pozorně vnímali potřeby zákazníka, nabídli mu nejvhodnější technické řešení a ve spolupráci s ostatními odděleními dodali perfektní výrobek nebo službu. Mám rád jeho chlapský postoj, kdy nedává na první místo sebe, ale pomáhá druhým růst a ukazuje jim oblasti, ve kterých i oni mohou vyniknout. Přál bych každému šéfovi takového kolegu.


Rozhovor s obchodním ředitelem Radimem Vajčnerem připravila v lednu 2023 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti GUMEX, soukromý archiv Radima Vajčnera.

 

Radim Vajčner ve skladuKromě řízení týmů tuzemského a zahraničního prodeje a zákaznického oddělení se osobně stará o velké projekty. Obchodní ředitel Radim Vajčner představuje pro naše zákazníky záruku odbornosti, silného partnerství a kvality služeb GUMEXU.

 

Radime, již osm let jsi v naší firmě obchodním ředitelem. Jakými nejdůležitějšími změnami obchodní tým za tu dobu prošel?

Za zásadní mezník považuji vytvoření samostatných oddělení, tedy rozdělení na výrobu a obchod. Tato změna vnesla do prodeje jasný řád a přehled jak pro zákazníka, tak pro nás. Důležitý byl také přechod na trh, ve kterém obsluhujeme pouze firmy a živnostníky. Významné bylo i zřízení oddělení kvality a získání certifikace ISO 9001. K podstatným změnám lze jistě zařadit i nový web včetně zákaznické zóny, vznik oddělení zákaznické podpory, založení nových poboček v Hradci Králové a Plzni. A k těm nejčerstvějším novinkám patří zřízení samostatného zahraničního oddělení a rozdělení lokální spádovosti zákazníků podle poboček.

Co konkrétně přinese nové rozdělení regionů našim zákazníkům?

Více se naši zákazníci dozví v článku Jsme vaši parťáci v regionech. Doporučuji seznámit se s detailním popisem této novinky!smiley

Přejděme tedy k velkým projektům, kterými se také zabýváš. Čím GUMEX obvykle zaujme pozornost „silných“ obchodních partnerů?

Je to právě naše schopnost přesvědčit zákazníka, že skutečně rozumíme našemu sortimentu produktů a služeb. Jsme schopni nabídnout správná technická řešení, a to někdy i ve vícero variantách. Možná to zní jednoduše, ale to je právě to, co chce zákazník za své peníze dostat. Funkční řešení jeho požadavku za férovou cenu a s perfektním servisem. A navíc dokážeme nabídnout značnou šíři skladových zásob, konstrukční vývoje, customizovaná řešení – tedy návrhy optimálních materiálů a konečné úpravy výrobku na míru. A stále má velký význam naše schopnost dodržet slovo – neustále usilujeme o to, aby se na nás mohli zákazníci plně spolehnout.

Na dobrém partnerství si obvykle ceníme i délku jeho trvání. Co je v tomto vztahu pro tyto „klíčové“ partnery tak důležité, že jsou nám dlouhodobě věrní?

Radim VajčnerVůči našim zákazníkům se snažíme být vždy otevření, což oni oceňují. Pomocí lokálnosti se chceme ještě více k zákazníkovi přiblížit, aby měl jednodušší komunikaci a vztah s námi jakožto dodavatelem, ale i po lidské stránce. Každý zákazník má možnost využívat náš individuální zákaznický servis, kdy konkrétní specialista prodeje vytváří a rozvíjí vztah se zákazníkem, zná jeho firmu a obor, prostředí, ve kterém působí. Může jej pozvat na pobočku, předvést technologie, sklady, popř. se za zákazníkem dostavit osobně nebo k němu vyslat regionálního obchodního zástupce. Jak se dozvídáme z nezávislých průzkumů spokojenosti našich zákazníků, oceňují na nás zejména transparentnost a dodržení dohod, rychlost vyřizování obchodních případů, ale i předkládání reálných garancí.

Poslední dva roky nám ukázaly, že trendy v ekonomice není možné jednoznačně předvídat. Jak se naše firma vyrovnala s dopadem covidu a poté i s nedostatkem určitých materiálů a hotových výrobků?

Při nástupu covidu nebylo jednoznačné, co nastane. Až postupem času na nás začala dopadat nejistota v podobě plnění závazků našich dodavatelů, například dodržování termínů dodání, kompletnosti dodávek, ale i chybějící výrobní suroviny, problémy v logistice. Nám se však podařilo zvládnout téměř vše. Produkty, které se nedaly sehnat, jsme dokázali adekvátně nahradit. Každopádně se nám podařilo v roce 2022 dosáhnout na rekordní prodejní čísla. Potvrdilo se, že zákazník očekával a pro spolupráci vyžadoval silného partnera, což se nám podařilo naplnit i v těch nejistých časech. Po dvou nestandardních letech jsme dodavatelsky dosáhli větší jistoty. V současné době vnímáme silný vliv změn cen surovin, služeb a energií všeobecně, což nás samozřejmě vůbec netěší.

Je možné ještě více snížit náklady ovlivňující cenu našich produktů i služeb?

Pokud zákazník využije některou z našich služeb, kdy se vzrůstajícím množstvím snižujeme cenu výrobku – ve výrobě se jedná například o série a ultrasérie – lze snížit cenu finálního produktu i o desítky procent. Ať už se jedná o službu výsekového lisu, sekacího automatu pro krácení hadic a hadiček určitých délek, anebo nasekávaných přesných plochých dílů na samolepce pomocí naší nové technologie KISS CUT. Většina těchto velkokapacitních zařízení dokáže zkrátit výrobní čas na minimum a to se pozitivně odráží do ceny pro zákazníka.

A potěšíme v letošním roce také „střední“ a „menší“ zákazníky?

V tomto segmentu se snažíme zákazníkům přiblížit zejména na e-shopu a v on-line prostředí. Neustále probíhá inovace naší zákaznické podpory a zákaznické zóny. Zákazníkům nabízíme interaktivní formu on-line poptávkových formulářů, které mají po přihlášení k dispozici na našem webu. Na e-shopu jsme pro menší zakázky zřídili službu cenově velmi výhodného dodání menších zásilek i do výdejních míst či boxů. 

Čím si vlastně dokážeme udržet naši konkurenceschopnost?

Radim Vajčner je také dobrovolným hasičemKonkurenci na trhu vnímáme, ale neřídíme se jí. Nasloucháme hlavně tomu, co potřebuje zákazník, a tím se řídíme. Každoročně uvádíme do portfolia několik nových materiálů, investujeme do rozvoje technologií, které doplňují nebo dále posunují naše výrobní možnosti. Máme také řadu zákazníků, kterým dodáváme vývojová a konstrukční řešení v rámci jejich specifických požadavků, které nejsou na trhu úplně běžné. Rovněž využíváme objem našich skladových zásob a efektivně s ním pracujeme. V současné době se snažíme držet optimální množství zásob již na pěti interních skladech a jednom externím. S nákupním oddělením jsme v kontaktu na denní bázi a přicházíme s požadavky na zajištění zboží z celého světa. Tato úzká spolupráce týmů nákupčích i obchodníků následně umožňuje najít ta nejvhodnější řešení poptávek našich zákazníků.

Často používáš pojem „tým“. Zajímalo by mne, zda ve tvém pracovním týmu může obstát vedle týmového hráče i individualista?

Tým a zejména dobrý tým netvoří kolektiv pracovně i smýšlením jednotně fungujících lidí. Dobrý tým se skládá právě z různorodých osobností a jejich schopností, které se navzájem doplňují a fungují stejně jako např. při kolektivním sportu. Jeden je individualista, má tah na branku, zakousne se do složitějších úkolů a chce výsledek. Další pak vidí rychlost a množství práce, které chceme bez prodlení odevzdávat. Bývá tam i technik, který potřebuje maximum informací ke správnému řešení. Jelikož neexistuje jednotný profil zákazníka, je potřeba takto přistupovat i k týmu a jeho obsazení. Tak, aby fungovalo porozumění a pochopení mezi námi navzájem i mezi námi a zákazníky.

Radim Vajčner s manželkou a dětmiZkusme na chvilku opustit tvou pracovní pozici. Nežiješ totiž jen obchodem – jsi úspěšný i ve svém dalším opravdu doslova „povolání“. Můžeš prozradit detaily toho posledního ocenění?

Od dětství se pohybuji kolem dění dobrovolných hasičů ve Strážnici, v dospělosti pak jako člen výjezdové jednotky. Postupem času získala naše jednotka řadu odborností jako např. předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách, záchrany osob v rámci resuscitací před příjezdem ZZS, záchrany osob na vodě a další. Ročně zasahujeme u cca 120 událostí. V roce 2022 nás odborná porota nominovala do finále Dobrovolní hasiči roku v rámci Jihomoravského kraje, kde se naší jednotce podařilo získat první místo za záchranu života tonoucí osoby na řece Moravě.

V tvém případě bych tedy citát „Za každým úspěšným mužem stojí silná žena“ poupravila na „nebojácná žena“!smiley Co pro tebe znamená tvoje rodina?

Ano, s tím naprosto souhlasím. Rodina je pro mě vždy na prvním místě, pracovní a rodinné záležitosti se snažím držet odděleně. Každopádně doma mám maximální podporu od své manželky, která je mi vždy oporou.

 

 

Radim VajčnerRadim Vajčner

Vystudoval Integrovanou střední školu Hodonín se zaměřením na podnikání v obchodu a službách. Poté pracoval jako regionální obchodní zástupce v několika obchodních korporacích, např. v MAKRO Cash & Carry. V GUMEXU začal pracovat v roce 2013 na pozici technicko-obchodního zástupce, od roku 2015 je obchodním ředitelem. Volný čas věnuje rodině, v létě nejraději stanují ve volné přírodě, v zimě sportují na horách. Je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů města Strážnice, kde navíc působí také jako zastupitel a radní.


Libor Sedláček

 

Názor marketingového ředitele Libora Sedláčka:

Základní principy, které má naše firma zakódovány ve svých genech, jsou poctivost, systém a řád a neustálý vývoj. Zní to jednoduše, ale každý den přináší situace, kdy by se kvůli momentálnímu ulehčení tyto hodnoty daly obejít. Radim je pro mě strážce těchto hodnot. Vypracoval se z obchodníka v terénu v ředitele oddělení, které má k našim zákazníkům nejblíže, a prodej pro něj ani po mnoha letech nepřestává být zábavou. Projevuje se to v jeho schopnosti motivovat kolegy z prodejního oddělení, aby pozorně vnímali potřeby zákazníka, nabídli mu nejvhodnější technické řešení a ve spolupráci s ostatními odděleními dodali perfektní výrobek nebo službu. Mám rád jeho chlapský postoj, kdy nedává na první místo sebe, ale pomáhá druhým růst a ukazuje jim oblasti, ve kterých i oni mohou vyniknout. Přál bych každému šéfovi takového kolegu.


Rozhovor s obchodním ředitelem Radimem Vajčnerem připravila v lednu 2023 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti GUMEX, soukromý archiv Radima Vajčnera.

 

Chcete se poradit?