Společně nalezneme řešení

Naše kolegyně Jana Šeflová působí na plzeňské pobočce GUMEXU. Je důkazem toho, že i jako specialistka prodeje dokáže pracovat na zkrácený pracovní úvazek, se zákazníky stihne vše vyřídit a ještě zvládá péči o dvě malé děti.

Jana Šeflová

 

Jano, původně ses k nám hlásila na fakturaci, ale hned po pohovoru jsme ti nabídli pozici specialistky prodeje. Jaké schopnosti ti umožnily být úspěšná při jednání o obou těchto pozicích?

Ano, je to tak. Nad nabídkou pozice specialistky jsem chvíli váhala, ale lákalo mě poznat něco jiného. A když jsem dostala možnost zkráceného úvazku, nic už tomu nebránilo – i když jsem zprvu znala jen hadici od vysavače a tu na zahradusmiley. Pozice specialistky vyžaduje v podstatě stejné schopnosti jako u fakturantky – pečlivost, komunikaci a kontrolu.

Můžeš z pozice zaměstnance porovnat systém, jakým funguje GUMEX, se svým předchozím zaměstnáním?

Předtím jsem pracovala v cestovní kanceláři, což je úplně jiný sektor, ale v podstatě šlo o to samé – aby byl zákazník spokojený. V GUMEXU se mi líbí, jak je celý systém provázaný a chytrý. I kolegové z jiných poboček mi mohou poradit ohledně toho, co řeším, a je úplně jedno, u kterého stolu a kde sedí. Také oceňuji lidské a férové jednání ze strany nadřízených, že se zajímají nejen o mě, ale i o mou rodinu. To určitě není u každé firmy samozřejmostí.

Jak udržuješ kontakty s kolegy z ostatních poboček?

Ráda využívám možnosti účastnit se celofiremních akcí, kde se setkávají kolegové ze všech českých poboček. Přece jen se s většinou z nich znám pouze z telefonu. Častěji se vídám s pražskými kolegy, kde probíhalo i zaškolování po nástupu. Tím, že je Praha nejblíže, máme společná některá školení a třeba i vánoční večírek. Už od počátku jsem mile překvapena přátelským přístupem všech kolegů. Ať se známe, nebo ne, komunikují všichni ochotně.

Čím je region této pobočky specifický?

Vlastně je to docela různorodé. A jakmile se na nějaký směr zaměřím, poptávka se okamžitě změnísmiley. Samozřejmě, že v Plzni je už léta nejvýznamnější strojírenský průmysl, což stále trvá a týká se to i naší pobočky. Je tady ale i spousta dalších firem, které si tento region vybraly jako svou základnu. Takže třeba jeden týden řeším především dopravníkové pásy na sklizeň pro soukromé zemědělce a ten následující odsávání pilin v truhlárně. A tato různorodost poptávky mne na tom baví.

Jaké vidíš výhody a nevýhody svého zkráceného pracovního úvazku?

Zkrácený úvazek pro mě představuje především výhody, hlavně v rodinné oblasti. Bydlíme na vesnici za Plzní a místní škola a školka nemají tak dlouhý provoz družiny jako školy ve městě. Díky kratší pracovní době stíhám v pohodě vyzvednout oba syny, a ještě s nimi i pobýt, než se vydáme na nějaké odpolední kroužky. Zatím jsou malí, takže je buď doprovázím, nebo vozím. Zkrácený úvazek má však v mém případě určitě i své nevýhody. Týkají se především kontaktu se zákazníky, pokud se mnou potřebují něco řešit ještě během odpoledne. Naštěstí takových případů není mnoho, a co nepočká do dalšího dne, lze většinou vyřešit i po telefonu.

Máš kromě práce čas i na nějaké koníčky?

Jak už jsem zmiňovala, bydlíme s manželem v domečku za Plzní a máme dva kluky – prvňáčka a školkáčka, a tím už je náplň volného času daná. Jinak ráda čtu, postupem času se žánr měnil z románů na detektivky, na dětské pohádky a zase zpět. Ráda také chodím do divadla. To jsem se rozhodla oprášit a více je navštěvovat, většinou mne doprovází manžel, a určitě rád. A také se věnujeme sportu. Kluky baví jízda na kole a plavání, takže se s nimi snažím držet krok. Letos nám přála i zima, kdy zamrzly rybníky, a tak jsme bruslili, co to šlo.

Co tě na tvé práci nejvíce naplňuje?

Asi nejvíce mne baví komunikace s lidmi, ať už při osobním kontaktu, nebo telefonickém. A také když zákazník odchází spokojený, že jsme společně nalezli řešení. Vážím si i toho, když si zákazník pamatuje, že jsem mu minule pomohla, a proto přijde znovu.

 

Jana Šeflová

 

Bc. Jana Šeflová
Vystudovala Hotelovou školu Plzeň, poté pokračovala v bakalářském studijním oboru Lázeňství a turismus na Slezské univerzitě v Opavě. Před nástupem do GUMEXU pracovala v cestovní kanceláři.

 

 


Rozhovor se specialistkou prodeje Bc. Janou Šeflovou připravila v únoru 2024 personální ředitelka Jana Lagová, MBA. Foto: archiv společnosti GUMEX.

Naše kolegyně Jana Šeflová působí na plzeňské pobočce GUMEXU. Je důkazem toho, že i jako specialistka prodeje dokáže pracovat na zkrácený pracovní úvazek, se zákazníky stihne vše vyřídit a ještě zvládá péči o dvě malé děti.

Jana Šeflová

 

Jano, původně ses k nám hlásila na fakturaci, ale hned po pohovoru jsme ti nabídli pozici specialistky prodeje. Jaké schopnosti ti umožnily být úspěšná při jednání o obou těchto pozicích?

Ano, je to tak. Nad nabídkou pozice specialistky jsem chvíli váhala, ale lákalo mě poznat něco jiného. A když jsem dostala možnost zkráceného úvazku, nic už tomu nebránilo – i když jsem zprvu znala jen hadici od vysavače a tu na zahradusmiley. Pozice specialistky vyžaduje v podstatě stejné schopnosti jako u fakturantky – pečlivost, komunikaci a kontrolu.

Můžeš z pozice zaměstnance porovnat systém, jakým funguje GUMEX, se svým předchozím zaměstnáním?

Předtím jsem pracovala v cestovní kanceláři, což je úplně jiný sektor, ale v podstatě šlo o to samé – aby byl zákazník spokojený. V GUMEXU se mi líbí, jak je celý systém provázaný a chytrý. I kolegové z jiných poboček mi mohou poradit ohledně toho, co řeším, a je úplně jedno, u kterého stolu a kde sedí. Také oceňuji lidské a férové jednání ze strany nadřízených, že se zajímají nejen o mě, ale i o mou rodinu. To určitě není u každé firmy samozřejmostí.

Jak udržuješ kontakty s kolegy z ostatních poboček?

Ráda využívám možnosti účastnit se celofiremních akcí, kde se setkávají kolegové ze všech českých poboček. Přece jen se s většinou z nich znám pouze z telefonu. Častěji se vídám s pražskými kolegy, kde probíhalo i zaškolování po nástupu. Tím, že je Praha nejblíže, máme společná některá školení a třeba i vánoční večírek. Už od počátku jsem mile překvapena přátelským přístupem všech kolegů. Ať se známe, nebo ne, komunikují všichni ochotně.

Čím je region této pobočky specifický?

Vlastně je to docela různorodé. A jakmile se na nějaký směr zaměřím, poptávka se okamžitě změnísmiley. Samozřejmě, že v Plzni je už léta nejvýznamnější strojírenský průmysl, což stále trvá a týká se to i naší pobočky. Je tady ale i spousta dalších firem, které si tento region vybraly jako svou základnu. Takže třeba jeden týden řeším především dopravníkové pásy na sklizeň pro soukromé zemědělce a ten následující odsávání pilin v truhlárně. A tato různorodost poptávky mne na tom baví.

Jaké vidíš výhody a nevýhody svého zkráceného pracovního úvazku?

Zkrácený úvazek pro mě představuje především výhody, hlavně v rodinné oblasti. Bydlíme na vesnici za Plzní a místní škola a školka nemají tak dlouhý provoz družiny jako školy ve městě. Díky kratší pracovní době stíhám v pohodě vyzvednout oba syny, a ještě s nimi i pobýt, než se vydáme na nějaké odpolední kroužky. Zatím jsou malí, takže je buď doprovázím, nebo vozím. Zkrácený úvazek má však v mém případě určitě i své nevýhody. Týkají se především kontaktu se zákazníky, pokud se mnou potřebují něco řešit ještě během odpoledne. Naštěstí takových případů není mnoho, a co nepočká do dalšího dne, lze většinou vyřešit i po telefonu.

Máš kromě práce čas i na nějaké koníčky?

Jak už jsem zmiňovala, bydlíme s manželem v domečku za Plzní a máme dva kluky – prvňáčka a školkáčka, a tím už je náplň volného času daná. Jinak ráda čtu, postupem času se žánr měnil z románů na detektivky, na dětské pohádky a zase zpět. Ráda také chodím do divadla. To jsem se rozhodla oprášit a více je navštěvovat, většinou mne doprovází manžel, a určitě rád. A také se věnujeme sportu. Kluky baví jízda na kole a plavání, takže se s nimi snažím držet krok. Letos nám přála i zima, kdy zamrzly rybníky, a tak jsme bruslili, co to šlo.

Co tě na tvé práci nejvíce naplňuje?

Asi nejvíce mne baví komunikace s lidmi, ať už při osobním kontaktu, nebo telefonickém. A také když zákazník odchází spokojený, že jsme společně nalezli řešení. Vážím si i toho, když si zákazník pamatuje, že jsem mu minule pomohla, a proto přijde znovu.

 

Jana Šeflová

 

Bc. Jana Šeflová
Vystudovala Hotelovou školu Plzeň, poté pokračovala v bakalářském studijním oboru Lázeňství a turismus na Slezské univerzitě v Opavě. Před nástupem do GUMEXU pracovala v cestovní kanceláři.

 

 


Rozhovor se specialistkou prodeje Bc. Janou Šeflovou připravila v únoru 2024 personální ředitelka Jana Lagová, MBA. Foto: archiv společnosti GUMEX.

Chcete se poradit?