Už jsme s vámi 20 let!

Tímto společným nahlédnutím bychom vám rádi přiblížili vznik a vývoj naší firmy a sdíleli s vámi nádherné vzpomínky na začátky našeho podnikání. Vždyť jakákoli práce je součástí našeho života, a pokud se jí věnujeme s láskou a odhodláním, dokážeme vytvořit plnohodnotný dar, který pomůže mnoha lidem, nejen nám samotným. Jak vnímá dvě uplynulé dekády osobního i profesního života zakladatel firmy, společník a finanční ředitel pan Jan Sedláček?

Naše mateřská společnost GUMEX, spol. s r.o. oslavila 2. února 2014 už 20. výročí působení na českém trhu s plastikářskými a gumárenskými výrobky. Ale málokdo ví, jak opravdu „šel život“. Zde je rekapitulace uplynulých 20 let, ve kterých se prolnul můj osobní život s „gumařinou“.

Jak šel život…

Jen dávní pamětníci si vybaví, že jsem do roku 1987 pracoval jako poštmistr. Coby úředník jsem měl omezené možnosti výdělku, a tak jsem si přilepšoval zemědělstvím a prodejem zeleniny. Později jsem nastoupil v podniku Řempo, jako pomocný dělník jsem na nočních směnách vykládal vagony a o víkendech jsem dělal na objednávku zabíjačky. Časem jsem „povýšil“ na řidiče vysokozdvižného vozíku, pak na skladníka, na vedoucího skladu, vedoucího střediska a nakonec na vedoucího několika středisek. Objížděl jsem firmy a vymáhal dluhy.

Co kdybychom něco podnikli…

Poté, co náš zaměstnavatel ukončil činnost, dohodli jsme se se třemi známými, že „něco podnikneme“. Měli jsme praxi v prodeji, tak jsme založili firmu Gumex a začali ve Strážnici prodávat v garáži hadice. To, že jsem se modlil za každý přežitý den, vím jen já a moji nejbližší. Čert spolky založil, ale nemiloval. A tak to dopadlo i v tomto případě. Postupně jsem ze společníků zůstal jen já, v roce 1999 odešel poslední. Dnes za to děkuji, jelikož mě tato situace velmi posílila. A jak jsem vzpomínal na poštu a vymáhání a taky jednání bývalých společníků, tak jsem těchto zkušeností – jak dobrých, tak špatných – využil ve prospěch společnosti Gumex.

Jako rodina držíme pospolu

Zpětně děkuji své ženě Evě, že od začátku mého podnikání je hnacím motorem i mou oporou. Postupně se přidaly i naše děti – Libor, Dušan a Jana. V roce 1994 přišel do firmy jako expedient syn Libor, který nyní vede pražskou pobočku a pracuje jako ředitel rozvoje. O rok později nastoupil Dušan, nynější výkonný ředitel, a po ukončení průmyslovky dcera Jana, která pracuje jako personalistka. Postupně se zapojují do všech aktivit. Obchodování jim nebylo cizí, byli vyškoleni veselskou tržnicí, kde úspěšně prodávali vypěstované brambory, saláty a okurky a setkávali se s konkurencí. Všichni jsme se učili, museli jsme začínat od nuly a vyplatilo se to.

Vyrostli jsme v moderní firmu

Musím říci, že moje rodina dovedla naši prvotní myšlenku (něco prodávat) opravdu na vrchol – když se zamyslím, čeho jsme oproti původním plánům dosáhli, mám pocit, že se ze mě stal megaloman! Pod taktovkou mých synů Dušana a Libora a pomocí jejich cílené strategie se měníme na úspěšně se rozvíjející moderní firmu. Mladí rozvíjejí, já zezadu kontroluji a usměrňuji celou činnost, díky čemuž přibývá odběratelů, a jako firma se rozrůstáme o nové zaměstnance.

Naším cílem jsou spokojení zákazníci

V roce 2006 jsme otevřeli dceřinou společnost GUMEX SK se sídlem v Bratislavě, následovala pobočka v Žilině (v roce 2011). Ten obrovský nárůst a pozitivní vývoj celé firmy je důsledek stálé podpory ze strany mých dětí i všech spolupracovníků. Bez nich by naše firma nedokázala zdravě žít a nemohla by ustát tlak konkurence. Jejich zásluhou plníme náš obchodní cíl – mít spokojené a vracející se zákazníky. Společnost Gumex má dobré jméno i mezi dodavateli, kteří s námi rádi obchodují a dodržují svoje závazky, jelikož se z naší strany snažíme, aby vše bylo v souladu s našimi společnými hodnotami.

Práce jako radost i povinnost zároveň

Když jsme zahajovali provoz ve zbrusu nových prostorách ve Strážnici (máme tu k dispozici centrální sklad i obchodní zázemí), řekl mi jeden kamarád: „Honzo, postavil sis krásný pomník!“ Ale mě stále žene kupředu myšlenka, že tu nejsme jen sami pro sebe – musíme dát práci současným zaměstnancům, aby uživili své rodiny, splácet své firemní závazky a naopak dostat řádně za naše zboží a služby zaplaceno (na to dbám právě díky pozici finančního ředitele). Pokud toto vychází, zbývá už jen čistá radost – přijdu z práce domů a vyčistím si hlavu od pracovních starostí na zahrádce nebo při chytání ryb. A tento klid na duši přeji i vám a těším se na každý další pracovní den v kontaktu s vámi!