Vzorky profilů na 3D tiskárně

Nabízíme vám možnost vyzkoušet si model profilu ještě před zadáním výroby vlastního profilu. Model profilu pro vás připravíme na 3D tiskárně a vy si tak můžete ověřit správnost vašeho nákresu přímo v provozu ještě před zadáním do výroby.

Vymodelovaný 3D profil je z termoplastu a shoduje se s budoucím originálem v tom, že jde o relativně měkký materiál. Můžete si tak v řádu dnů vyzkoušet utěsnit požadované místo pomocí modelovaného profilu. V rámci modelování můžete testovat i různé tvrdosti, můžeme udělat model dutý, nebo kompaktní, případně oba.

Pokud plánujete výrobu vícero profilů můžeme na naší tiskárně připravit i několik modelů najednou. Máme k dispozici pracovní prostor 160×160×160 mm.

Pošlete poptávku na výrobu 3D modelu profilu

Výhoda modelování profilů před zadáním do výroby

  • Výroba gumového nebo silikonového profilu na míru je díky odsouhlasenému modelu následně levnější a rychlejší, protože do výroby můžeme zadat profil s velmi přesnými požadovanými parametry.
  • Máte jistotu, že profil bude přesně odpovídat vašim potřebám.

Jak probíhá 3D tisk modelu profilu

Příprava vzorku profilů na 3D tiskárně v GUMEXU.

1) Zákazník dodal technický výkres profilu. Specialista převede výkres v počítači na 3D model. 2) Specialista nastaví 3D tiskárnu. Pracovní prostor tiskárny je 160x160x160 mm.

Příprava vzorku profilů na 3D tiskárně v GUMEXU.

1) Probíhá 3D tisk profilu podle nákresu. 2) Porovnání zkušebně vytištěného 3D modelu s finálním gumovým profilem.