Elektroizolanty

ElektroizolantyIzolanty jsou látky nebo materiály, které dokážou omezit nebo zamezit přenosu tepla, zvuku nebo elektřiny.

Vodič × izolant
Podle vodivosti pro elektrický proud rozlišujeme: vodiče, polovodiče, izolanty (elektrické nevodiče).
Typickým elektrickým nevodičem, tedy izolantem, je například sklo, keramika, plast, guma.

Do skupiny elektroizolantů patří také tzv. vrstvené elektroizolanty – desky, tyče, trubky.
V našem sortimentu naleznete elektroizolanty s vrstvenou strukturou v podobě:

Desky jsou vyrobeny z celulózového papíru, skelné tkaniny nebo tvrzené bavlněné tkaniny jako výztuže a různých typů živice použité jako pojivo. Lisují se za zvýšené teploty. Mají vysokou mechanickou a elektrickou pevnost. Vinuté a lisované tyče z bavlněné tkaniny a fenolické živice se používají při výrobě elektricky a mechanicky namáhaných kluzných ložisek, pouzder i ozubených kol. Jsou vhodné pro malé moduly.

Jaké odlišnosti mají vrstvené elektroizolanty?

  • Textit (Gumoid) má větší pevnost než kartit, dokáže navíc i tlumit nárazy, má velmi dobré mechanické a kluzné vlastnosti. Používá se jako konstrukční materiál při stavbě strojů, používaných v agresivním prostředí.
  • Sklotextit (Texgumoid) má nejvyšší odolnost vůči vysokým teplotám a vlhku i vysokou pevnost v tahu, velmi nízkou nasákavost, vydrží vysoké průrazné napětí. Nachází proto uplatnění zejména v namáhaných elektroizolačních součástkách. Používá se například jako kostra nebo těleso přístrojů, skříňových částí rozvaděčů, transformátorů, rozvoden a elektrických strojů.
  • Kartit (Pertinax) se osvědčil na izolační mezistěny, kryty, nejrůznější konstrukční prvky. Někteří výrobci používají pro tento elektroizolant obchodní označení Pertinax, což znamená latinsky pevný, vytrvalý.

 

Elektroizolační desky - základní typy
Parametry/Elektroizolační desky (obchodní označení) TEXTIT (Gumoid) SKLOTEXTIT (Texgumoid) KARTIT (Pertinax)
Výztuž tvrzená bavlněná tkanina upravená skelná tkanina celulózový papír
Pojivo krezolformaldehydová živice (fenolová pryskyřice) epoxykrezolová živice (epoxidová pryskyřice) formaldehydová živice
Pevnost v tahu v MPa 80 300 ANO
Rázová houževnatost (Charpy) v KJ/m²  8,8 33 *)
Odolnost vůči vodě, olejům, benzínům a slabým kyselinám ANO   *)
Odolnost vůči vlhku a vysokým teplotám pouze teploty; +120°C obojí ANO; +130°C *)
Mechanické a kluzné vlastnosti ANO zejména mechanické *)

Průrazné napětí v oleji při  90 °C:
- kolmo na vrstvy (kV/3mm)

- rovnoběžně s vrstvami (kV/25mm)

                     

1,5

 

1

 

30

 

35

*)
Nasákavost (pro tloušťku materiálu 3 mm) v mg 249 22 *)
Použití Pro konstrukční aplikace: stroje na výrobu umělého hedvábí, na galvanické pokovování, do ložisek, ozubených kol, kladek, hoblovacích strojů, rámových pil, obložení kluzných částí lisů, obložení van a forem proti chemicky a abrasivně agresivním látkám. Pro elektroizolační i konstrukční aplikace: elektrická zařízení do vyšších teplot i do vlhkého prostředí, do namáhaných elektroizolačních součástek v rozvodnách, transformátorech, rozvaděčích – zde slouží i jako kostra a těleso přístrojů, do skříňových částí. Pro elektroizolační a konstrukční aplikace: izolační mezistěny do transformátorů, pro ložiska, ozubená kola, kluzné části lisů, obložení pil a hoblovacích strojů, izolační táhla, dílce elektrických rozvaděčů.
Opracování řežeme pomocí vodního paprsku řežeme pomocí vodního paprsku *)
Omezení lepené spoje nesmí být vystavené nadměrnému namáhání lepené spoje nesmí být vystavené nadměrnému namáhání lepené spoje nesmí být vystavené nadměrnému namáhání

Pozn.:*) Tento materiál nemáme aktuálně v sortimentu, detailní údaje proto neuvádíme.

Červeně označeno: v tomto parametru vyniká

Zdroj: technické listy výrobců 

Pomocí technologie vodního paprsku upravujeme elektroizolační desky na míru dle zadaného rozměru i tvaru. 

Elektroizolanty

1. Textit  2. Sklotextit

ElektroizolantyIzolanty jsou látky nebo materiály, které dokážou omezit nebo zamezit přenosu tepla, zvuku nebo elektřiny.

Vodič × izolant
Podle vodivosti pro elektrický proud rozlišujeme: vodiče, polovodiče, izolanty (elektrické nevodiče).
Typickým elektrickým nevodičem, tedy izolantem, je například sklo, keramika, plast, guma.

Do skupiny elektroizolantů patří také tzv. vrstvené elektroizolanty – desky, tyče, trubky.
V našem sortimentu naleznete elektroizolanty s vrstvenou strukturou v podobě:

Desky jsou vyrobeny z celulózového papíru, skelné tkaniny nebo tvrzené bavlněné tkaniny jako výztuže a různých typů živice použité jako pojivo. Lisují se za zvýšené teploty. Mají vysokou mechanickou a elektrickou pevnost. Vinuté a lisované tyče z bavlněné tkaniny a fenolické živice se používají při výrobě elektricky a mechanicky namáhaných kluzných ložisek, pouzder i ozubených kol. Jsou vhodné pro malé moduly.

Jaké odlišnosti mají vrstvené elektroizolanty?

  • Textit (Gumoid) má větší pevnost než kartit, dokáže navíc i tlumit nárazy, má velmi dobré mechanické a kluzné vlastnosti. Používá se jako konstrukční materiál při stavbě strojů, používaných v agresivním prostředí.
  • Sklotextit (Texgumoid) má nejvyšší odolnost vůči vysokým teplotám a vlhku i vysokou pevnost v tahu, velmi nízkou nasákavost, vydrží vysoké průrazné napětí. Nachází proto uplatnění zejména v namáhaných elektroizolačních součástkách. Používá se například jako kostra nebo těleso přístrojů, skříňových částí rozvaděčů, transformátorů, rozvoden a elektrických strojů.
  • Kartit (Pertinax) se osvědčil na izolační mezistěny, kryty, nejrůznější konstrukční prvky. Někteří výrobci používají pro tento elektroizolant obchodní označení Pertinax, což znamená latinsky pevný, vytrvalý.

 

Elektroizolační desky - základní typy
Parametry/Elektroizolační desky (obchodní označení) TEXTIT (Gumoid) SKLOTEXTIT (Texgumoid) KARTIT (Pertinax)
Výztuž tvrzená bavlněná tkanina upravená skelná tkanina celulózový papír
Pojivo krezolformaldehydová živice (fenolová pryskyřice) epoxykrezolová živice (epoxidová pryskyřice) formaldehydová živice
Pevnost v tahu v MPa 80 300 ANO
Rázová houževnatost (Charpy) v KJ/m²  8,8 33 *)
Odolnost vůči vodě, olejům, benzínům a slabým kyselinám ANO   *)
Odolnost vůči vlhku a vysokým teplotám pouze teploty; +120°C obojí ANO; +130°C *)
Mechanické a kluzné vlastnosti ANO zejména mechanické *)

Průrazné napětí v oleji při  90 °C:
- kolmo na vrstvy (kV/3mm)

- rovnoběžně s vrstvami (kV/25mm)

                     

1,5

 

1

 

30

 

35

*)
Nasákavost (pro tloušťku materiálu 3 mm) v mg 249 22 *)
Použití Pro konstrukční aplikace: stroje na výrobu umělého hedvábí, na galvanické pokovování, do ložisek, ozubených kol, kladek, hoblovacích strojů, rámových pil, obložení kluzných částí lisů, obložení van a forem proti chemicky a abrasivně agresivním látkám. Pro elektroizolační i konstrukční aplikace: elektrická zařízení do vyšších teplot i do vlhkého prostředí, do namáhaných elektroizolačních součástek v rozvodnách, transformátorech, rozvaděčích – zde slouží i jako kostra a těleso přístrojů, do skříňových částí. Pro elektroizolační a konstrukční aplikace: izolační mezistěny do transformátorů, pro ložiska, ozubená kola, kluzné části lisů, obložení pil a hoblovacích strojů, izolační táhla, dílce elektrických rozvaděčů.
Opracování řežeme pomocí vodního paprsku řežeme pomocí vodního paprsku *)
Omezení lepené spoje nesmí být vystavené nadměrnému namáhání lepené spoje nesmí být vystavené nadměrnému namáhání lepené spoje nesmí být vystavené nadměrnému namáhání

Pozn.:*) Tento materiál nemáme aktuálně v sortimentu, detailní údaje proto neuvádíme.

Červeně označeno: v tomto parametru vyniká

Zdroj: technické listy výrobců 

Pomocí technologie vodního paprsku upravujeme elektroizolační desky na míru dle zadaného rozměru i tvaru. 

Elektroizolanty

1. Textit  2. Sklotextit

Produkty z článku