Měření elektrické vodivosti u nás zakoupených hadic

Protokol o měření vodivosti hadic slouží jako deklarace vodivosti hadice. Pokud je hadice spojena se zemí (tzn. uzemněna), nedojde k elektrickému výboji při jejím použití. Tento Protokol o měření vodivosti hadic dodáme zákazníkovi na základě jeho požadavku, který musí být předložen již v době objednávky požadované hadice.

Co je součástí našeho Protokolu o měření vodivosti hadic

  • číslo objednávky/expedičního příkazu
  • registrační číslo hadicové sestavy
  • název hadice a její hlavní technické parametry
  • datum měření
  • typ měřicího přístroje
  • měřená hodnota koncovka - koncovka (vyhovující/nevyhovující)
  • měřená hodnota koncovka - hadice (vyhovující/nevyhovující)
  • podpis odpovědné osoby
  • kontaktní údaje GUMEX

Pošlete nám poptávku

Pokud jsou z hlediska elektrických vlastností hadice zapotřebí zvláštní požadavky, uveďte je rovněž při objednávce. Naši specialisté prodeje vám rádi pomohou.

Průběh měření

Na měřiči izolačního odporu, tzv. megaohmmetru nebo megmetu. Nastavíme požadovaný rozsah měření a přiložíme měřící hroty na testovaný výrobek. Hadice musí být umístěna na nevodivém povrchu, měří se po určitém čase ustálení.
Měření provádíme na základě konkrétního požadavku zákazníka. Vodivost hadice měříme dle normy (635229) ČSN EN ISO 8031 (Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Stanovení elektrického odporu a vodivosti), která uvádí několik typů měření a upnutí hadic.

Cena služby

Protokol o měření vodivosti hadic vám dodáme za cenu 500 Kč bez DPH v rámci jedné objednávky.

Obvyklá klasifikace pryžových hadic s ohledem na elektrické vlastnosti

*Elektricky vodivé s odporem <106 Ω (ohmů) / metr.
*Antistatické s odporem 106 až 109 Ω (ohmů) / metr.  
*Izolující s odporem > 109 Ω (ohmů) / metr.

 

Zajímá vás, proč dochází v pryžových hadicích ke vzniku statické elektřiny?
K čemu vlastně slouží vodivost?
Jaké jsou následky nedostatečné ochrany hadice vůči statické elektřině?
Více se o této problematice dozvíte na našem blogu v článku Výbušná pravda o hadicích.

Elektrické vlastnosti POLYURETANOVÝCH hadic

Od výrobce – firmy NORRES – odebíráme pro naše zákazníky vzduchotechnické polyuretanové hadice, které odpovídají použití v EX prostředí. 
Jejich měrný odpor je menší než 10⁴ Ω. Ke každé objednané hadici dodáváme protokol o měření vodivosti výrobcem.
Jedná se o hadice uvedené v kategorii ZDE.