Materiál pro speciální použití – NBR

Potřebujete materiál, který musí odolávat oleji? Jestliže se v praxi setkáváte s oleji vysoce rafinovanými, doporučujeme použít materiál na bázi fluorkaučuku  (Viton®, FKM, FPM). Existuje však cenově příznivější materiál, odolný vůči často používaným olejům v průmyslu. Velmi dobře snáší i transformátorový olej nebo tuky a oleje, které jsou používány v potravinářství – jedná se o pryž NBR. Z širokého sortimentu NBR pryže, který máme skladem, bychom vám rádi přiblížili alespoň nejčastěji žádané produkty. Olejivzdorné pryže také velmi často následně zpracováváme na míru.

NBR materiál

Co znamená NBR

NBR = butadien-akrilonitrilový kaučuk, synteticky vyrobený, alternativa přírodního kaučuku. Vulkanizací kaučuku vzniká pryž.

Jakou podobu má NBR v našem sortimentu

 • kompaktní a mikroporézní nitrilová pryž

 • pryžové podlahoviny

 • hadice z materiálu NBR

 • profily z NBR

 • ploché těsnění NBR

Pošlete nám poptávku

Typické vlastnosti NBR

+ vysoká odolnost vůči olejům, tukům, nepolárním* kapalinám (benzín, nafta, letecká paliva), derivátům minerálních olejů

+ vysoká pevnost v tahu

+ nízké bobtnání

+ vysoká odolnost vůči opotřebení a trvalé deformaci

+ použití od – 10 °C až do + 100 °C (vyšší odolnost vůči horku než SBR**); pryž odolná transformátorovému oleji vydrží až + 120 °C

+ odolnost vůči přirozenému a tepelnému stárnutí

- nedostatečná odolnost vůči polárním* kapalinám (ketony, estery, alkoholy – methanol, ethanol, organická rozpouštědla - aceton apod.), aromatickým a chlorovaným hydrokarbonátům

- slabá odolnost vůči ozónu

Tip – těsnicí materiál je potřeba správně vybrat, proto doporučujeme:

Vyžádejte si od výrobce oleje příslušný Katalogový list

Používejte pryže schválené výrobcem olejů. Pro běžné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobce Paramo) nebo TrafoOil (oba oleje v kategorii IV) je nutné použít pryž FKM 6000 (na bázi fluoroelastomeru) nebo NBR 2004 (na bázi NBR). Tyto pryže v našich testech obstály.

Pro konkrétní aplikace doporučujeme provést základní test na odolnost pryže vůči působení oleje v laboratoři. Jedině tak lze zajistit stálou a spolehlivou funkčnost.

Nejžádanější NBR pryže z našeho sortimentu jsme porovnali podle hlavních parametrů, v kompaktním i mikroporézním provedení:

Typ pryže

P9540 P534 P559 P9639 7645 P518 2004 P627 T180
Objednací kód 00412 00414 00415 00411 00443 00413 02719 00425 05460
Materiál NBR/SBR NBR NBR NBR NBR/SBR NBR NBR NBR NBR
Tvrdost (°ShA) 65 60 70 50 65 80 68 60 -
Rozmezí tlouštěk (mm) 1-30 0,5-8 0,5-5 1-10 1-10 2-4 2-6 1;3 2-20
Šíře (mm) 1400 1400 1400 1400 1200 1400 1500 1400 1000
Pracovní teplota -10°C / +70°C -20°C /+80°C -20°C /+80°C -10°C / +70°C -25°C / +80°C -5°C / +80°C -25°C / +120°C -30°C / +80°C -10°C / +90°C
Tažnost (%) 250 400 330 350 200 150 300 500 -
Pevnost v tahu (N/mm2) 7 11 10 5 3 10 13 11 -
Varianty s vložkou ANO NE NE NE ANO NE NE NE NE
Doplňující informace Vhodná pro kontakt s oleji a benzinem. Vhodná pro kontakt s benzinem a oleji (až do výše aromatického podílu 30 %). Vhodná pro kontakt s většinou alifatických a aromatických olejů. Pro kontakt s oleji (mimo oleje aromatické). Pro kontakt s oleji (mimo oleje aromatické). Pro plynárenství, plynové armatury ve vnitřních instalacích. Odolná kapalným uhlovodíkům. Odolná transformátorovému oleji.*** Pro využití v potravinářství. (Splňuje normy pro potravinářství: BfR XXI, kat.2, jakož i FDA 21, část 177.2600). Mikroporézní pryž s uzavřenými dutinkami, maximální nasákavost vody 5 %.
Porovnání cen za 1 m2 v tloušťce 2 mm

**

***

***

**

*

*****

****

*****

**

Zdroj: technické listy výrobců. Pozn.: * = nejnižší cena, ***** = nejvyšší cena

Kromě kompaktních NBR pryží jsou pro některé aplikace důležité i mikroporézní pryže z NBR, proto jsme přidali do této srovnávací tabulky také pryž T180. Tato měkká guma má dobré mechanické vlastnosti (vykazuje nízkou trvalou deformaci v tlaku). Často je používána jako těsnicí a dopadový materiál, ale také jako polotovar pro zhotovení dílců a pro výrobu těsnicích prvků s porézní strukturou.

Gumy NBR máme trvale skladem více než 1500 m².

NBR - ukázky

Olejivzdorné podlahoviny z NBR, s desénem

Průmyslová podlahovina odolná olejům

Tyto pryžové podlahoviny zvýší bezpečnost vašeho pracoviště (jako protiskluzová gumová podlaha do vnitřních průmyslových prostor i dopravních prostředků)

Připravujeme je rovněž na míru – tato nitrilová guma pak dále slouží v podobě:

 • obdélníku, čtverce (plného nebo s otvory)
 • tvarových výrobků
Název podlahoviny METRO RW2 P9540 RW3  P9540 D70  P9540
Objednací kód 05434 05504 05505 05506
Barva/obrázek

černá,šedá

METRO

černá

RW2 P9540

černá

RW3 P9540

černá

D70 P9540

Desén penízkový podélně rýhovaný podélně rýhovaný kladívkový
Šíře v mm 1450 1250; 1400 1400 1400
Tloušťka v mm 3,2; 4; 5; 6 3 5 3
Cena za 1 m2 v síle 3 mm

*

**

****

***

Zdroj: technické listy výrobců

Do olejového a mokrého prostředí průmyslových provozů doporučujeme použít čisticí rohož RAMPMAT BLACK s okrajem a náběhovou hranou.

Další olejivzdorné materiály pro výrobu těsnění

Oděru- i olejivzdorné:

Mikroporézní polyuretan – PU deska VULKOLLAN 401 vyniká vysokou oděruvzdorností i výbornou odolností vůči minerálním olejům, mazacím tukům, naftě i ropným produktům.

Kompaktní polyuretan – polyuretanové desky v různých barvách a v rozdílné tvrdosti 

Kde se uplatní PU lépe než NBR?

Osvědčil se zejména pro části strojů a přístrojů, které na nejvíce namáhaných místech podléhají rychlému opotřebení.

 V naší výrobě zhotovujeme z mikroporézního polyuretanu:

 • těsnění (např. mezikruží),
 • těsnicí podložky pod stroje,
 • podkladové lišty pro vysekávací stroje,
 • obložení vibračních dopravníkových pásů a mnohé další předměty.

Odolné vůči olejům přírodního původu:

Silikon se pro tuto aplikaci osvědčil lépe než NBR. Výrobky ze silikonové těsnicí pryže jsou velmi často používány i v potravinářství.

Olejivzdorné i elektrostaticky vodivé:

Odolné vůči agresivním médiím, vysokým teplotám:

Profily z NBR

Mezi nejžádanější NBR profily patří:

Nejčastěji jsou olejivzdorné gumové profily využívány ve strojírenském, stavebním a automobilovém průmyslu.

V naší nabídce naleznete více než 450 profilů z NBR.

Doporučujeme: vyžádejte si od nás názorného pomocníka - Vzorník pryží odolných olejům!

Vzorníky

Hadice z NBR

Hadice z tohoto materiálu jsou vhodné pro sání a výtlak pohonných hmot, olejů, bionafty i chladičových kapalin.

Z naší nabídky hadic pro pohonné hmoty a hydraulické nebo motorové oleje si můžete vybrat  NBR hadice, které jsou určené pouze pro dopravu pod tlakem, a rovněž takové, které kromě dopravy pod tlakem umožňují i sání. (Kombinaci obou těchto vlastností nabízejí NBR hadice tlakosací

Jak poznáte, která tlakosací hadice pro oleje a pohonné hmoty je pro požadovanou aplikaci nejvhodnější?

Vždy doporučujeme přihlížet k několika základním parametrům.  

Hadice vám připravíme tak, abyste je mohli vzít a ihned bezpečně použít:


*) Polární kapaliny = mísí se s vodou, nepolární kapaliny = nemísí se s vodou, ve vodě nerozpustné. Zdroj: Wikipedia, kráceno

**) SBR = styrene-butadiene rubber; styren-butadienový kaučuk. Vyvinut původně již v r. 1929 v Německu chemikem Walterem Bockem. Jeho průmyslová výroba začala v průběhu 2. světové války. Americké armádě pomohl nahradit chybějící dodávku přírodního kaučuku z jihovýchodní Asie, která byla pod japonskou okupací pro spojenecké národy nedostupná. Z SBR se vyrábějí například pneumatiky, těsnicí pryže, hadice. Má dobrou oděruvzdornost, odolává stárnutí. Zdroj: Wikipedia, kráceno: https://en.wikipedia.org/wiki/Boots_Adams#U.S._Synthetic_Rubber_Program

***) Průmyslové oleje pro trafostanice

Potřebujete materiál, který musí odolávat oleji? Jestliže se v praxi setkáváte s oleji vysoce rafinovanými, doporučujeme použít materiál na bázi fluorkaučuku  (Viton®, FKM, FPM). Existuje však cenově příznivější materiál, odolný vůči často používaným olejům v průmyslu. Velmi dobře snáší i transformátorový olej nebo tuky a oleje, které jsou používány v potravinářství – jedná se o pryž NBR. Z širokého sortimentu NBR pryže, který máme skladem, bychom vám rádi přiblížili alespoň nejčastěji žádané produkty. Olejivzdorné pryže také velmi často následně zpracováváme na míru.

NBR materiál

Co znamená NBR

NBR = butadien-akrilonitrilový kaučuk, synteticky vyrobený, alternativa přírodního kaučuku. Vulkanizací kaučuku vzniká pryž.

Jakou podobu má NBR v našem sortimentu

 • kompaktní a mikroporézní nitrilová pryž

 • pryžové podlahoviny

 • hadice z materiálu NBR

 • profily z NBR

 • ploché těsnění NBR

Pošlete nám poptávku

Typické vlastnosti NBR

+ vysoká odolnost vůči olejům, tukům, nepolárním* kapalinám (benzín, nafta, letecká paliva), derivátům minerálních olejů

+ vysoká pevnost v tahu

+ nízké bobtnání

+ vysoká odolnost vůči opotřebení a trvalé deformaci

+ použití od – 10 °C až do + 100 °C (vyšší odolnost vůči horku než SBR**); pryž odolná transformátorovému oleji vydrží až + 120 °C

+ odolnost vůči přirozenému a tepelnému stárnutí

- nedostatečná odolnost vůči polárním* kapalinám (ketony, estery, alkoholy – methanol, ethanol, organická rozpouštědla - aceton apod.), aromatickým a chlorovaným hydrokarbonátům

- slabá odolnost vůči ozónu

Tip – těsnicí materiál je potřeba správně vybrat, proto doporučujeme:

Vyžádejte si od výrobce oleje příslušný Katalogový list

Používejte pryže schválené výrobcem olejů. Pro běžné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobce Paramo) nebo TrafoOil (oba oleje v kategorii IV) je nutné použít pryž FKM 6000 (na bázi fluoroelastomeru) nebo NBR 2004 (na bázi NBR). Tyto pryže v našich testech obstály.

Pro konkrétní aplikace doporučujeme provést základní test na odolnost pryže vůči působení oleje v laboratoři. Jedině tak lze zajistit stálou a spolehlivou funkčnost.

Nejžádanější NBR pryže z našeho sortimentu jsme porovnali podle hlavních parametrů, v kompaktním i mikroporézním provedení:

Typ pryže

P9540 P534 P559 P9639 7645 P518 2004 P627 T180
Objednací kód 00412 00414 00415 00411 00443 00413 02719 00425 05460
Materiál NBR/SBR NBR NBR NBR NBR/SBR NBR NBR NBR NBR
Tvrdost (°ShA) 65 60 70 50 65 80 68 60 -
Rozmezí tlouštěk (mm) 1-30 0,5-8 0,5-5 1-10 1-10 2-4 2-6 1;3 2-20
Šíře (mm) 1400 1400 1400 1400 1200 1400 1500 1400 1000
Pracovní teplota -10°C / +70°C -20°C /+80°C -20°C /+80°C -10°C / +70°C -25°C / +80°C -5°C / +80°C -25°C / +120°C -30°C / +80°C -10°C / +90°C
Tažnost (%) 250 400 330 350 200 150 300 500 -
Pevnost v tahu (N/mm2) 7 11 10 5 3 10 13 11 -
Varianty s vložkou ANO NE NE NE ANO NE NE NE NE
Doplňující informace Vhodná pro kontakt s oleji a benzinem. Vhodná pro kontakt s benzinem a oleji (až do výše aromatického podílu 30 %). Vhodná pro kontakt s většinou alifatických a aromatických olejů. Pro kontakt s oleji (mimo oleje aromatické). Pro kontakt s oleji (mimo oleje aromatické). Pro plynárenství, plynové armatury ve vnitřních instalacích. Odolná kapalným uhlovodíkům. Odolná transformátorovému oleji.*** Pro využití v potravinářství. (Splňuje normy pro potravinářství: BfR XXI, kat.2, jakož i FDA 21, část 177.2600). Mikroporézní pryž s uzavřenými dutinkami, maximální nasákavost vody 5 %.
Porovnání cen za 1 m2 v tloušťce 2 mm

**

***

***

**

*

*****

****

*****

**

Zdroj: technické listy výrobců. Pozn.: * = nejnižší cena, ***** = nejvyšší cena

Kromě kompaktních NBR pryží jsou pro některé aplikace důležité i mikroporézní pryže z NBR, proto jsme přidali do této srovnávací tabulky také pryž T180. Tato měkká guma má dobré mechanické vlastnosti (vykazuje nízkou trvalou deformaci v tlaku). Často je používána jako těsnicí a dopadový materiál, ale také jako polotovar pro zhotovení dílců a pro výrobu těsnicích prvků s porézní strukturou.

Gumy NBR máme trvale skladem více než 1500 m².

NBR - ukázky

Olejivzdorné podlahoviny z NBR, s desénem

Průmyslová podlahovina odolná olejům

Tyto pryžové podlahoviny zvýší bezpečnost vašeho pracoviště (jako protiskluzová gumová podlaha do vnitřních průmyslových prostor i dopravních prostředků)

Připravujeme je rovněž na míru – tato nitrilová guma pak dále slouží v podobě:

 • obdélníku, čtverce (plného nebo s otvory)
 • tvarových výrobků
Název podlahoviny METRO RW2 P9540 RW3  P9540 D70  P9540
Objednací kód 05434 05504 05505 05506
Barva/obrázek

černá,šedá

METRO

černá

RW2 P9540

černá

RW3 P9540

černá

D70 P9540

Desén penízkový podélně rýhovaný podélně rýhovaný kladívkový
Šíře v mm 1450 1250; 1400 1400 1400
Tloušťka v mm 3,2; 4; 5; 6 3 5 3
Cena za 1 m2 v síle 3 mm

*

**

****

***

Zdroj: technické listy výrobců

Do olejového a mokrého prostředí průmyslových provozů doporučujeme použít čisticí rohož RAMPMAT BLACK s okrajem a náběhovou hranou.

Další olejivzdorné materiály pro výrobu těsnění

Oděru- i olejivzdorné:

Mikroporézní polyuretan – PU deska VULKOLLAN 401 vyniká vysokou oděruvzdorností i výbornou odolností vůči minerálním olejům, mazacím tukům, naftě i ropným produktům.

Kompaktní polyuretan – polyuretanové desky v různých barvách a v rozdílné tvrdosti 

Kde se uplatní PU lépe než NBR?

Osvědčil se zejména pro části strojů a přístrojů, které na nejvíce namáhaných místech podléhají rychlému opotřebení.

 V naší výrobě zhotovujeme z mikroporézního polyuretanu:

 • těsnění (např. mezikruží),
 • těsnicí podložky pod stroje,
 • podkladové lišty pro vysekávací stroje,
 • obložení vibračních dopravníkových pásů a mnohé další předměty.

Odolné vůči olejům přírodního původu:

Silikon se pro tuto aplikaci osvědčil lépe než NBR. Výrobky ze silikonové těsnicí pryže jsou velmi často používány i v potravinářství.

Olejivzdorné i elektrostaticky vodivé:

Odolné vůči agresivním médiím, vysokým teplotám:

Profily z NBR

Mezi nejžádanější NBR profily patří:

Nejčastěji jsou olejivzdorné gumové profily využívány ve strojírenském, stavebním a automobilovém průmyslu.

V naší nabídce naleznete více než 450 profilů z NBR.

Doporučujeme: vyžádejte si od nás názorného pomocníka - Vzorník pryží odolných olejům!

Vzorníky

Hadice z NBR

Hadice z tohoto materiálu jsou vhodné pro sání a výtlak pohonných hmot, olejů, bionafty i chladičových kapalin.

Z naší nabídky hadic pro pohonné hmoty a hydraulické nebo motorové oleje si můžete vybrat  NBR hadice, které jsou určené pouze pro dopravu pod tlakem, a rovněž takové, které kromě dopravy pod tlakem umožňují i sání. (Kombinaci obou těchto vlastností nabízejí NBR hadice tlakosací

Jak poznáte, která tlakosací hadice pro oleje a pohonné hmoty je pro požadovanou aplikaci nejvhodnější?

Vždy doporučujeme přihlížet k několika základním parametrům.  

Hadice vám připravíme tak, abyste je mohli vzít a ihned bezpečně použít:


*) Polární kapaliny = mísí se s vodou, nepolární kapaliny = nemísí se s vodou, ve vodě nerozpustné. Zdroj: Wikipedia, kráceno

**) SBR = styrene-butadiene rubber; styren-butadienový kaučuk. Vyvinut původně již v r. 1929 v Německu chemikem Walterem Bockem. Jeho průmyslová výroba začala v průběhu 2. světové války. Americké armádě pomohl nahradit chybějící dodávku přírodního kaučuku z jihovýchodní Asie, která byla pod japonskou okupací pro spojenecké národy nedostupná. Z SBR se vyrábějí například pneumatiky, těsnicí pryže, hadice. Má dobrou oděruvzdornost, odolává stárnutí. Zdroj: Wikipedia, kráceno: https://en.wikipedia.org/wiki/Boots_Adams#U.S._Synthetic_Rubber_Program

***) Průmyslové oleje pro trafostanice

Produkty z článku