Samolepicí provedení materiálu nebo hotového výrobku

Určité aplikace vyžadují snadné, přitom trvanlivé a bezpečné upevnění různých ochranných komponentů nebo těsnicích materiálů. K tomuto účelu se výborně osvědčila „samolepka“, tedy samolepicí vrstva, nanesená na lepený materiál.

Samolepku vám dodáme v různých variantách:

Některé produkty, již opatřené samolepkou, dodáváme ihned ze skladu. Jsou to třeba mikroporézní samolepicí profily – samolepicí těsnění do dveří a oken z EPDM či silikonu, ale také  samolepicí pěnová pryž s mřížkou nebo izolace samolepicí pro rozvody, které nahrazují oplechování, a rovněž protihlukové desky – ať už je to protihluková izolace s bosáží se samolepkou, nebo protihluková izolace bez bosáže se samolepkou.

Potřebujete samolepicí těsnicí profily?

Samolepící gumové profily, ale rovněž samolepicí silikonové profily dodáváme:

 • se samolepkou, která je označována jako montážní. To v praxi znamená, že je samolepka nanesena na profil a drží omezenou dobu, než uživatel zajistí polohu samolepky jiným způsobem (například přitlačením jiného stavebního protikusu). S tímto typem samolepky držíme standardně skladem.
 • nebo v trvanlivější podobě (splňují konkrétní požadavky zákazníka na potřebnou vyšší teplotní odolnost, pevnost spoje, samozhášivost apod.). Těsnicí profily s permanentní samolepkou dodáváme na poptávku.

Profil se samolepkou

Chcete se v samolepkách rychle zorientovat?

Doporučujeme naši srovnávací tabulku samolepek s nejdůležitějšími technickými rozdíly mezi jednotlivými typy.

Na objednávku naneseme samolepicí vrstvu na pryže i na mnohé další materiály.

V podstatě na všechny ploché materiály, které máme v našem sortimentu, jsme schopni samolepku profesionálně nanést, kombinace polepovaných materiálů i samolepek je velmi široká.

Po nanesení samolepicí vrstvy na naše materiály vznikne například:

 • protihluková a tepelná samolepící izolace;
 • pryž se samolepicí vrstvou; (Pryž s lepící vrstvou může být buď mechová pryž samolepicí - mikroporézní nebo také v podobě kompaktní gumové pryže se samolepicí vrstvou, a to jak v provedení vcelku nebo určená pro následný výřez – tvarové samolepicí těsnění.)
 • samolepicí polyuretan; (Pro lepší adhezi samolepky  na PU používáme Primer.)
 • samolepicí mikroporézní pěna z PE a PU;
 • samolepicí podlaha;
 • samolepicí silikonové těsnění, lepící silikonové materiály; (Silikon všeobecně patří k obtížně polepitelným materiálům, lepidla obvykle nebývají účinná. V našem oddělení výroby však již delší dobu úspěšně aplikujeme na silikonový podklad oboustrannou samolepku FT 9302 SF pro silikony.)

Protihluková izolace se samolepkou

TIP: Zejména o lepení silikonů se dozvíte více v článku Jak vybrat správnou samolepku

K polepení přijímáme rovněž vlastní materiál zákazníka:

 • nejčastěji polepujeme materiál s nízkou měrnou hmotností a relativně nízkou tloušťkou
 • délka polepu je v podstatě neomezená, šířka je limitována šíří dodávané samolepky, která je 1500 mm
 • pokud se jedná o materiál, který jsme dosud nepolepovali, dohodneme se se zákazníkem na případném testování (např. přímo u zákazníka, nebo v GUMEXU, případně v nezávislé externí laboratoři)

Jestliže potřebujete teprve vyzkoušet, anebo provádět aplikaci samolepek přímo ve vašem provozu – například v malých plochách a ručně – dodáme vám požadované množství samolepky z našeho skladu. Samolepky v rolích dodáváme s nosnou mřížkou nebo bez mřížky.

Nezapomeňte...

Ještě před samotnou objednávkou si promyslete:

 • způsob finální aplikace samolepky (přímo na místě použití)
 • materiál, na který má být samolepka nanesena a k jakému materiálu (jeho typ, tvar) má být přilepena
 • provozní podmínky (teplota, vlhkost, UV záření)
 • cenu

Zajímá vás, čím se samolepky navzájem liší?

 • použitým lepidlem (akrylátové/silikonové apod.),
 • tloušťkou,
 • typem lineru (pergamenový papír, PO-fólie)
 • nosičem (transfer*/scrim**, tissue***)
 • technickými vlastnostmi (tepelnou odolností, přilnavostí, pevností ve střihu, adhezí k oceli nebo jiným materiálům)
 • rozměrem

Mají samolepky v porovnání s klasickým lepením pro zákazníka jen samé výhody, nebo existuje i nějaké omezení?

 • Významnou výhodou samolepek je jejich jednoduchá a rychlá montáž.
 • V případě plošných těsnění a protihlukových izolací je výhodou i dobrá lepivost.
 • Pokud se však jedná o aplikaci v místech, kde jsou nalepené materiály vystaveny mechanickému namáhání (např. násypky, třídičky apod.), doporučujeme klasické lepení materiálu lepidlem.

Jak připravit podklad ještě před samotnou aplikací samolepky?

 • Naši montéři výroby odstraní případné nečistoty z povrchu polepovaného materiálu. Zejména kompaktní pryže důkladně odmastí – největším nepřítelem správné přilnavosti lepidla je klouzek, který se používá pro separaci (oddělení) jednotlivých desek pryží.
 • Samolepku nanesou na laminátoru pod určitým tlakem, v nastavené rychlosti. Naše laminátory využívají průběžné stejnoměrné vyhřívání přítlačných válců, protože některé typy lepidel se aktivují až zvýšenou teplotou. Umožňují rovněž nastavení posuvu (rychlosti) při nanášení samolepky na polepovaný materiál.
 • Samolepku dokážeme nanést současně na obě strany lepeného materiálu.

Odmaštění materiálu

V případě ruční aplikace přímo u zákazníka:

 • je třeba odstranit veškeré nečistoty, povrch odmastit
 • před nanesením samolepky musí být jak lepený materiál, tak i samolepka shodně vytemperované (ve stejné teplotě)​

Osvědčené tipy z praxe:

 • Podle zamýšlené aplikace zvažte možnosti samolepky (např. zohledněte její hmotnost).
 • Jednoduchá montáž samolepky je obvykle výhodnější v porovnání s použitím pouhého lepidla (u kterého je zapotřebí přesně znát jeho typ, potřebný počet vrstev apod.).
 • Samolepka není vhodná pro tzv. paragumy (z důvodu odlišných vlastností této pryže a samolepky, což se projeví např. v různé teplotní roztažnosti, pružnosti apod.).
 • Pro lepší přilnavost doporučujeme plné zatížení spoje po 24 hodinách od nanesení samolepky (lepidlo reaguje s lepených povrchem).
 • Na pevnost spoje mají  zásadní vliv též teplota při lepení a typ lepidla.

Co ovlivňuje životnost samolepky?

 • Výrobci doporučují spotřebovat samolepku nejlépe do 6-12 měsíců od data výroby.
 • Životnost samolepky v rámci hotového produktu vždy závisí na výsledné aplikaci a je obtížné ji stanovit (existují odlišné podmínky lepení, přípravy lepeného podkladu apod.).
 • Výrobek se samolepkou proto doporučujeme použít co nejdříve, protože postupem času a vlivem nevhodného skladování klesá lepivost samolepky.

Je třeba dbát na nějaké zvláštní skladovací podmínky, pokud se výrobek se samolepkou ihned neinstaluje, aby nedošlo ke znehodnocení samolepky?

Výrobci většiny samolepek obvykle doporučují dodržení provozní teploty +15°C / + 30 °C a relativní vlhkosti v rozmezí 30–70 %.

Vyzkoušejte naše služby:

V praxi může od nás polepený plošný materiál posloužit i k dalším účelům, např. jako:

 • protiskluzová ochrana schodnic pro imobilní pacienty (pro zdravotnické provozy)
 • protiskluzové podložky pod převozová křesla (pro vozidla záchranné služby)
 • podlahové i nástěnné využití polepené protihlukové desky, která je následně rychle a spolehlivě aplikována do obtížně přístupného prostoru, a to plošně i na stěnu

Inspirujte se!

Montujete si některé díly sami? Usnadníme vám to!

Podívejte se, jak připravujeme mikroporézní silikonovou pryž včetně samolepky. Vy si pak toto od nás vyrobené těsnění snadno upevníte, kam potřebujete. A budou vám k tomu stačit pouze dvě ruce!

Nanášení samolepicí vrstvy1. Náš montér výroby Marek právě odmastil povrch silikonové mikroporézní pryže. 2. Polepení mikroporézky samolepkou provádí pomocí laminátoru.

Nanášení samolepicí vrstvy3. Výkres si načetl do programu plotru. 4. Připravuje přesné umístění výřezů z mikroporézní pryže se samolepkou na plotru.

Nanášení samolepicí vrstvy5. Probíhá řezání požadovaného tvaru nožem plotru. 6. A takto vypadá hotové silikonové těsnění se samolepkou, určené pro rychlou montáž.


*) Transferové lepicí pásky jsou tenké oboustranné pásky se speciální krycí vrstvou pro dokonalé odvíjení v odvíječi. Transferová lepicí páska se přiloží na povrch lepeného předmětu a sloupne se z ní krycí vrstva. Na povrchu se objeví čistý a suchý proužek akrylového lepidla, určeného na přesné spojení lehkých materiálů.

**) scrim = bavlněná síťovina, lněné řídké plátno

***) tissue = tkanina

Určité aplikace vyžadují snadné, přitom trvanlivé a bezpečné upevnění různých ochranných komponentů nebo těsnicích materiálů. K tomuto účelu se výborně osvědčila „samolepka“, tedy samolepicí vrstva, nanesená na lepený materiál.

Samolepku vám dodáme v různých variantách:

Některé produkty, již opatřené samolepkou, dodáváme ihned ze skladu. Jsou to třeba mikroporézní samolepicí profily – samolepicí těsnění do dveří a oken z EPDM či silikonu, ale také  samolepicí pěnová pryž s mřížkou nebo izolace samolepicí pro rozvody, které nahrazují oplechování, a rovněž protihlukové desky – ať už je to protihluková izolace s bosáží se samolepkou, nebo protihluková izolace bez bosáže se samolepkou.

Potřebujete samolepicí těsnicí profily?Profil se samolepkou

Samolepící gumové profily, ale rovněž samolepicí silikonové profily dodáváme:

 •  se samolepkou, která je označována jako montážní. To v praxi znamená, že je samolepka nanesena na profil a drží omezenou dobu, než uživatel zajistí polohu samolepky jiným způsobem (například přitlačením jiného stavebního protikusu). S tímto typem samolepky držíme standardně skladem.
 • nebo v trvanlivější podobě (splňují konkrétní požadavky zákazníka na potřebnou vyšší teplotní odolnost, pevnost spoje, samozhášivost apod.). Těsnicí profily s permanentní samolepkou dodáváme na poptávku.

Chcete se v samolepkách rychle zorientovat?

Doporučujeme naši srovnávací tabulku samolepek s nejdůležitějšími technickými rozdíly mezi jednotlivými typy. 

Na objednávku naneseme samolepicí vrstvu na pryže i na mnohé další materiály.

V podstatě na všechny ploché materiály, které máme v našem sortimentu, jsme schopni samolepku profesionálně nanést, kombinace polepovaných materiálů i samolepek je velmi široká.

Protihluková izolace se samolepkouPo nanesení samolepicí vrstvy na naše materiály vznikne například:

 • protihluková a tepelná samolepící izolace;
 • pryž se samolepicí vrstvou; (Pryž s lepící vrstvou může být buď mechová pryž samolepicí - mikroporézní nebo také v podobě kompaktní gumové pryže se samolepicí vrstvou, a to jak v provedení vcelku nebo určená pro následný výřez – tvarové samolepicí těsnění.)
 • samolepicí polyuretan; (Pro lepší adhezi samolepky  na PU používáme Primer.)
 • samolepicí mikroporézní pěna z PE a PU;
 • samolepicí podlaha;
 • samolepicí silikonové těsnění, lepící silikonové materiály; (Silikon všeobecně patří k obtížně polepitelným materiálům, lepidla obvykle nebývají účinná. V našem oddělení výroby však již delší dobu úspěšně aplikujeme na silikonový podklad oboustrannou samolepku FT 9302 SF pro silikony.)

TIP: Zejména o lepení silikonů se dozvíte více v článku Jak vybrat správnou samolepku 

K polepení přijímáme rovněž vlastní materiál zákazníka:Nanášení samolepky - laminátor

 • nejčastěji polepujeme materiál s nízkou měrnou hmotností a relativně nízkou tloušťkou
 • délka polepu je v podstatě neomezená, šířka je limitována šíří dodávané samolepky, která je 1500 mm
 • pokud se jedná o materiál, který jsme dosud nepolepovali, dohodneme se se zákazníkem na případném testování (např. přímo u zákazníka, nebo v GUMEXU, případně v nezávislé externí laboratoři)

Jestliže potřebujete teprve vyzkoušet, anebo provádět aplikaci samolepek přímo ve vašem provozu – například v malých plochách a ručně – dodáme vám požadované množství samolepky z našeho skladu. Samolepky v rolích dodáváme s nosnou mřížkou nebo bez mřížky.

 

Nezapomeňte...Ještě před samotnou objednávkou si promyslete:

 • způsob finální aplikace samolepky (přímo na místě použití)
 • materiál, na který má být samolepka nanesena a k jakému materiálu (jeho typ, tvar) má být přilepena
 •  provozní podmínky (teplota, vlhkost, UV záření)
 • cenu

Zajímá vás, čím se samolepky navzájem liší? 

 • použitým lepidlem (akrylátové/silikonové apod.),
 • tloušťkou,
 • typem lineru (pergamenový papír, PO-fólie)
 • nosičem (transfer*/scrim**, tissue***)
 • technickými vlastnostmi (tepelnou odolností, přilnavostí, pevností ve střihu, adhezí k oceli nebo jiným materiálům)
 • rozměrem

Mají samolepky v porovnání s klasickým lepením pro zákazníka jen samé výhody, nebo existuje i nějaké omezení? 

 • Významnou výhodou samolepek je jejich jednoduchá a rychlá montáž.
 • V případě plošných těsnění a protihlukových izolací je výhodou i dobrá lepivost.
 • Pokud se však jedná o aplikaci v místech, kde jsou nalepené materiály vystaveny mechanickému namáhání (např. násypky, třídičky apod.), doporučujeme klasické lepení materiálu lepidlem.

Jak připravit podklad ještě před samotnou aplikací samolepky?Odmaštění materiálu

 • Naši montéři výroby odstraní případné nečistoty z povrchu polepovaného materiálu. Zejména kompaktní pryže důkladně odmastí – největším nepřítelem správné přilnavosti lepidla je klouzek, který se používá pro separaci (oddělení) jednotlivých desek pryží.
 • Samolepku nanesou na laminátoru pod určitým tlakem, v nastavené rychlosti. Naše laminátory využívají průběžné stejnoměrné vyhřívání přítlačných válců, protože některé typy lepidel se aktivují až zvýšenou teplotou. Umožňují rovněž nastavení posuvu (rychlosti) při nanášení samolepky na polepovaný materiál.
 • Samolepku dokážeme nanést současně na obě strany lepeného materiálu.

V případě ruční aplikace přímo u zákazníka:

 • je třeba odstranit veškeré nečistoty, povrch odmastit
 • před nanesením samolepky musí být jak lepený materiál, tak i samolepka shodně vytemperované (ve stejné teplotě)

Osvědčené tipy z praxe:

 • Podle zamýšlené aplikace zvažte možnosti samolepky (např. zohledněte její hmotnost).
 • Jednoduchá montáž samolepky je obvykle výhodnější v porovnání s použitím pouhého lepidla (u kterého je zapotřebí přesně znát jeho typ, potřebný počet vrstev apod.).
 • Samolepka není vhodná pro tzv. paragumy (z důvodu odlišných vlastností této pryže a samolepky, což se projeví např. v různé teplotní roztažnosti, pružnosti apod.).
 • Pro lepší přilnavost doporučujeme plné zatížení spoje po 24 hodinách od nanesení samolepky (lepidlo reaguje s lepených povrchem).
 • Na pevnost spoje mají  zásadní vliv též teplota při lepení a typ lepidla.

Co ovlivňuje životnost samolepky?

 • Výrobci doporučují spotřebovat samolepku nejlépe do 6-12 měsíců od data výroby.
 • Životnost samolepky v rámci hotového produktu vždy závisí na výsledné aplikaci a je obtížné ji stanovit (existují odlišné podmínky lepení, přípravy lepeného podkladu apod.).
 • Výrobek se samolepkou proto doporučujeme použít co nejdříve, protože postupem času a vlivem nevhodného skladování klesá lepivost samolepky.

Je třeba dbát na nějaké zvláštní skladovací podmínky, pokud se výrobek se samolepkou ihned neinstaluje, aby nedošlo ke znehodnocení samolepky? 

Výrobci většiny samolepek obvykle doporučují dodržení provozní teploty +15°C / + 30 °C a relativní vlhkosti v rozmezí 30–70 %.

 Vyzkoušejte naše služby:

V praxi může od nás polepený plošný materiál posloužit i k dalším účelům, např. jako:

 • protiskluzová ochrana schodnic pro imobilní pacienty (pro zdravotnické provozy)
 • protiskluzové podložky pod převozová křesla (pro vozidla záchranné služby)
 • podlahové i nástěnné využití polepené protihlukové desky, která je následně rychle a spolehlivě aplikována do obtížně přístupného prostoru, a to plošně i na stěnu 

Inspirujte se! 

Montujete si některé díly sami? Usnadníme vám to!

Podívejte se, jak připravujeme mikroporézní silikonovou pryž včetně samolepky. Vy si pak toto od nás vyrobené těsnění snadno upevníte, kam potřebujete. A budou vám k tomu stačit pouze dvě ruce!

Nanášení samolepicí vrstvy1. Náš montér výroby Marek právě odmastil povrch silikonové mikroporézní pryže. 2. Polepení mikroporézky samolepkou provádí pomocí laminátoru.

Nanášení samolepicí vrstvy3. Výkres si načetl do programu plotru. 4. Připravuje přesné umístění výřezů z mikroporézní pryže se samolepkou na plotru.

Nanášení samolepicí vrstvy5. Probíhá řezání požadovaného tvaru nožem plotru. 6. A takto vypadá hotové silikonové těsnění se samolepkou, určené pro rychlou montáž.


*) Transferové lepicí pásky jsou tenké oboustranné pásky se speciální krycí vrstvou pro dokonalé odvíjení v odvíječi. Transferová lepicí páska se přiloží na povrch lepeného předmětu a sloupne se z ní krycí vrstva. Na povrchu se objeví čistý a suchý proužek akrylového lepidla, určeného na přesné spojení lehkých materiálů.

**) scrim = bavlněná síťovina, lněné řídké plátno

***) tissue = tkanina

Produkty z článku