Spolehlivá přeprava velkých dávek abrazivního materiálu

Otěru/oděruvzdornost je schopnost povrchu materiálu odolávat mechanickému opotřebení, jako je dření, škrábání, otírání apod. Za mechanický otěr/oděr považujeme úbytek materiálu z povrchu tuhého tělesa působením jiného povrchu nebo materiálu. Je charakterizován velikostí zatížení a typem vzájemného pohybu. Je vůbec možné abrazi přepravních prostředků při transportu oděrného materiálu zabránit nebo její následky účinně snížit? Poradíme vám, podle jakých parametrů vybírat oděru/otěruvzdorné transportní systémy právě pro váš provoz.

Co potřebujeme přepravovat - o jak silně odírající materiál se jedná?

Rozlišení přepravovaného sypkého velkoobjemového materiálu podle abrazivnosti

Typ materiálu

Příklad konkrétního produktu

lehký

obilí, slad, šrot

drobný, neodírající

zvlhčený popílek se škvárou, rašelina, drobné uhlí, cement, hlína, písek, cukr

mírně odírající, v kusech

škrob, kusová sůl, řepa

 

drobný a střední, ostrohranný, odírající, v menších kusech

drobný koks, štěrk, rudy, struska, hlušina, škvára, perlit

silně odírající, ve větších kusech

hrubý štěrk, kámen, ruda, vápno, uhlí, koks, struska

Jakým prostředkem bude abrazivní materiál přepravován?

K přepravě pro přemístění vysoce abrazivního sypkého, zrnitého, kusového nebo ostrého materiálu jsou často využívány:

I. Dopravníkové pásy pryžové

 

Profilové dopravníkové pásy rozlišujeme

Jak je možné rozeznat abrazivnost dopravního pásu z jeho názvu?

Pryžotextilní dopravníkové pásy jsou z hlediska obrusnosti označovány univerzálně

Krycí vrstvy

Přepravovány
materiál

Doporučená teplota povrchu pásu

Doporučená teplota prostředí

Kategorie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Brusivý a ostrohranný materiál s velkou kusovitostí

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Velmi brusivý, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mírně brusivý a ostrohranný materiál s menší kusovitostí

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mírně brusivý materiál

AA spec.

-

-

Extrémně brusivý, zrnitý a sypký materiálII. Násypky a rukávce polyuretanové

Polyuretan je výjimečný díky kombinaci pružnosti, pevnosti v natržení a vysoké oděruvzdornosti. Jedná se o houževnatý materiál, který je spolehlivý i při velkém dynamickém zatížení. Proto se osvědčil také jako materiál, ze kterého zhotovujeme mechanicky extrémně namáhané díly a také rukávce a násypky.

Výhody polyuretanových rukávců a násypek

 • Díky vysoké oděruvzdornosti tohoto materiálu hrozí pouze nízké riziko vzniku vrypů a trhlin, ve kterých se mohou usazovat a množit bakterie, jejichž působení může snižovat životnost násypky. To usnadňuje čištění, snižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnění i v potravinářství. 
 • Odolávají olejům (ani po častém kontaktu s mastnotou nezpuchří).

Omezení

 • vyšší cena než u pryžových výrobků

Nejlépe se uplatňují 

 • v betonárkách a ve stavebnictví (k vyložení mísičů maltových a betonových směsí)
 • v silech
 • v potravinářských provozech

Otěru/oděruvzdornost je schopnost povrchu materiálu odolávat mechanickému opotřebení, jako je dření, škrábání, otírání apod. Za mechanický otěr/oděr považujeme úbytek materiálu z povrchu tuhého tělesa působením jiného povrchu nebo materiálu. Je charakterizován velikostí zatížení a typem vzájemného pohybu. Je vůbec možné abrazi přepravních prostředků při transportu oděrného materiálu zabránit nebo její následky účinně snížit? Poradíme vám, podle jakých parametrů vybírat oděru/otěruvzdorné transportní systémy právě pro váš provoz.

Co potřebujeme přepravovat - o jak silně odírající materiál se jedná?

Rozlišení přepravovaného sypkého velkoobjemového materiálu podle abrazivnosti

Typ materiálu

Příklad konkrétního produktu

lehký

obilí, slad, šrot

drobný, neodírající

zvlhčený popílek se škvárou, rašelina, drobné uhlí, cement, hlína, písek, cukr

mírně odírající, v kusech

škrob, kusová sůl, řepa

 

drobný a střední, ostrohranný, odírající, v menších kusech

drobný koks, štěrk, rudy, struska, hlušina, škvára, perlit

silně odírající, ve větších kusech

hrubý štěrk, kámen, ruda, vápno, uhlí, koks, struska

Jakým prostředkem bude abrazivní materiál přepravován?

K přepravě pro přemístění vysoce abrazivního sypkého, zrnitého, kusového nebo ostrého materiálu jsou často využívány:

I. Dopravníkové pásy pryžové

 

Profilové dopravníkové pásy rozlišujeme

Jak je možné rozeznat abrazivnost dopravního pásu z jeho názvu?

Pryžotextilní dopravníkové pásy jsou z hlediska obrusnosti označovány univerzálně

Krycí vrstvy

Přepravovány
materiál

Doporučená teplota povrchu pásu

Doporučená teplota prostředí

Kategorie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Brusivý a ostrohranný materiál s velkou kusovitostí

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Velmi brusivý, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mírně brusivý a ostrohranný materiál s menší kusovitostí

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mírně brusivý materiál

AA spec.

-

-

Extrémně brusivý, zrnitý a sypký materiálII. Násypky a rukávce polyuretanové

Polyuretan je výjimečný díky kombinaci pružnosti, pevnosti v natržení a vysoké oděruvzdornosti. Jedná se o houževnatý materiál, který je spolehlivý i při velkém dynamickém zatížení. Proto se osvědčil také jako materiál, ze kterého zhotovujeme mechanicky extrémně namáhané díly a také rukávce a násypky.

Výhody polyuretanových rukávců a násypek

 • Díky vysoké oděruvzdornosti tohoto materiálu hrozí pouze nízké riziko vzniku vrypů a trhlin, ve kterých se mohou usazovat a množit bakterie, jejichž působení může snižovat životnost násypky. To usnadňuje čištění, snižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnění i v potravinářství. 
 • Odolávají olejům (ani po častém kontaktu s mastnotou nezpuchří).

Omezení

 • vyšší cena než u pryžových výrobků

Nejlépe se uplatňují 

 • v betonárkách a ve stavebnictví (k vyložení mísičů maltových a betonových směsí)
 • v silech
 • v potravinářských provozech

Produkty z článku