Profesionální lepení plastů, pryží, sendvičů

Lepení je z hlediska možností vzájemného spojování materiálů do montážního celku často jedinou nejvhodnější spojovací metodou. Jedná se o proces, kdy na sebe vzájemně působí více vlivů. Metoda lepení doplňuje tradiční metody mechanického nebo tepelného spojování (svařování, spojení pomocí nýtů, vrutů, šroubů …).

LepeníLepení přináší řadu výhod:

 • nenarušuje vlastnosti citlivých materiálů
 • umožňuje je vhodně zkombinovat
 • výsledkem lepení mohou být tvary nebo vlastnosti, kterých bychom jiným způsobem spojování nedosáhli

Co je cílem lepení

Spojit dva materiály, aby vydržely namáhání při používání. Poctivé lepení je věda, protože se při něm uplatňují znalosti z fyziky, mechaniky, chemie a mnohých dalších oborů.

Profesionální „lepič“ musí při výběru správného lepidla znát:

 • povrchové vlastnosti lepeného předmětu (čistotu, strukturu povrchu)
 • chemické vlastnosti lepidel (Jedná se o tzv. adhezní schopnosti, tedy schopnosti určitého typu lepidla přilnout k vybranému lepenému povrchu. Jak bude zvolené lepidlo snášet zátěžové situace, tedy teplotu, pracovní prostředí, namáhání?)
 • tvar spoje (Na správnou funkčnost lepeného spoje působí nejen geometrie samotného spoje, ale také intenzita a směr namáhání, protože lepidla reagují na tyto podněty jinak než například mechanické upevňovací prvky.)

LepeníLepidlo × lepicí páska

Lepidlo = látka schopná utvořit pevné a trvalé spojení mezi dvěma materiály*. Může být jednosložkové, dvousložkové, tavné, reaktivní, na bázi vody nebo rozpouštědla.

Lepicí páska = fólie nebo papír s lepicí vrstvou na jedné nebo obou stranách. K trvalým lepicím páskám patří transferové**, oboustranné a pěnové pásky.

Předpoklady vzniku kvalitního spoje:

 • správný návrh konstrukce spoje
 • vhodná kombinace lepeného materiálu a lepidla
 • přihlédnutí k chemickému složení lepených materiálů, jejich polaritě, mechanickým, povrchovým, fyzikálním i chemickým vlastnostem
 • posouzení chemické povahy, viskozity, povrchového napětí, bodu vzplanutí, vytvrzování, tepelné roztažnosti a mechanických vlastností lepidla
 • dostatečná povrchová úprava materiálu
 • dodržení potřebného postupu při lepení – dostatečné povrchové úpravy materiálu, čištění a odmaštění, způsobu nanášení lepidla, potřebné tloušťky nanesené vrstvy, dodržení tlakových, teplotních i časových podmínek vytvrzování

LepeníLepíme plošné materiály, profily, lepením vytváříme tvary:

 • sendviče (slepence z různých materiálů do jednoho výrobku) 

Využíváme znalosti z lepení plochých plastů, dokážeme účinně použít lepidla na kov a plast, spojujeme pryž s lepicí vrstvou .

Naše limity:

 • Velmi malé výrobky (drobné detaily, členité profily, dutinkové materiály)
 • Mimořádně nadrozměrné výrobky (extrémní hmotnost)

LepeníNa jaké aplikace se naše lepené výrobky v praxi používají:

 • dilatační spáry pro betonové prvky (hradítka vodních děl, protipovodňové zábrany, protihlukové stěny)
 • těsnění a dilatační prvky pro železniční a silniční dopravu
 • pryžové a PU vany (plochá pryž s lepenými bočními hranami)
 • mezikruží různých rozměrů
 • násypky v betonárnách
 • atypická těsnění vyrobená jako sendviče (různé materiály slepené dohromady)
 • zarážky se zapuštěnými šrouby

Naši montéři při opravě dopravníkových pásů i lepení výrobků používají osvědčená lepidla


Na co se nás zákazníci ptají:

Jak přesně a rychle přilepit výřezy z podlahovin, které byly připraveny na míru?

Nanesením průmyslové samolepky pomocí laminovacího zařízení polepíme nejen takto připravené podlahoviny, ale i protihlukové izolace, technické pěny a mikroporézní desky.

Lze lepit protipádové a elastické podlahoviny, které se chladem smršťují a teplem rozpínají?

LepeníRespektování několika doporučení se opravdu vyplatí. 

Jak lepit povrch, který máme nad hlavou?

Pro lepení v podhledech, na kolmých plochách i šikminách  se našim montérům osvědčilo rychleschnoucí gelové lepidlo (pro malé plochy). Pro lepení větších ploch a lehčích materiálů (např. protihlukové izolace) doporučujeme použít lepidlo ve spreji.

Co dělat, když je potřeba „rychlý zásah“ a jedná se o lepení plastů nebo lepení kovů pouze malého nebo středního rozsahu?

Pro tento případ doporučujeme vteřinová lepidla na kovy a plasty. Je však zapotřebí je správně použít. Pomocí sekundového lepidla rovněž provádíme lepení O-kroužků, aniž by lepený spoj zkřehnul a nakonec povolil. Kvalitní vteřinové lepidlo rychle a spolehlivě spojí  i kompaktní pryž, kterou nelze při spojování zafixovat.

Existuje univerzální lepidlo?

Ne. Sice je možné s některými typy lepidel slepit více typů materiálů, přesto však není jedno univerzální lepidlo pro všechny materiály. Vždy je možné dosáhnout nejlepšího spoje pouze s ohledem na konkrétní lepený materiál, druh lepidla a pracovní podmínky.

TIP: Lepením to u nás nekončí: Lepené materiály dále zpracováváme, řežeme do detailních tvarů, vrtáme nebo frézujeme otvory, nanášíme samolepku, montujeme – i přímo u vás! Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti - v závislosti na materiálu a konečném použití vždy vybíráme optimální typ spoje a lepidla.
Kontaktujte nás, poradíme vám.

______________________________________________________________________
*) Zdroj: https://www.lepidla.cz/clanky/technologie-a-technika-lepeni---zakladni-informace
**) Transferová (beznosičová) páska je tvořena tenkou vrstvou akrylátového lepidla s vysokou lepicí silou, chráněnou pouze krycí vrstvou pro spolehlivé odvíjení pásky v odvíječi.

Lepení je z hlediska možností vzájemného spojování materiálů do montážního celku často jedinou nejvhodnější spojovací metodou. Jedná se o proces, kdy na sebe vzájemně působí více vlivů. Metoda lepení doplňuje tradiční metody mechanického nebo tepelného spojování (svařování, spojení pomocí nýtů, vrutů, šroubů …).

LepeníLepení přináší řadu výhod:

 • nenarušuje vlastnosti citlivých materiálů
 • umožňuje je vhodně zkombinovat
 • výsledkem lepení mohou být tvary nebo vlastnosti, kterých bychom jiným způsobem spojování nedosáhli

Co je cílem lepení

Spojit dva materiály, aby vydržely namáhání při používání. Poctivé lepení je věda, protože se při něm uplatňují znalosti z fyziky, mechaniky, chemie a mnohých dalších oborů.

Profesionální „lepič“ musí při výběru správného lepidla znát:

 • povrchové vlastnosti lepeného předmětu (čistotu, strukturu povrchu)
 • chemické vlastnosti lepidel (Jedná se o tzv. adhezní schopnosti, tedy schopnosti určitého typu lepidla přilnout k vybranému lepenému povrchu. Jak bude zvolené lepidlo snášet zátěžové situace, tedy teplotu, pracovní prostředí, namáhání?)
 • tvar spoje (Na správnou funkčnost lepeného spoje působí nejen geometrie samotného spoje, ale také intenzita a směr namáhání, protože lepidla reagují na tyto podněty jinak než například mechanické upevňovací prvky.)

LepeníLepidlo × lepicí páska

Lepidlo = látka schopná utvořit pevné a trvalé spojení mezi dvěma materiály*. Může být jednosložkové, dvousložkové, tavné, reaktivní, na bázi vody nebo rozpouštědla.

Lepicí páska = fólie nebo papír s lepicí vrstvou na jedné nebo obou stranách. K trvalým lepicím páskám patří transferové**, oboustranné a pěnové pásky.

Předpoklady vzniku kvalitního spoje:

 • správný návrh konstrukce spoje
 • vhodná kombinace lepeného materiálu a lepidla
 • přihlédnutí k chemickému složení lepených materiálů, jejich polaritě, mechanickým, povrchovým, fyzikálním i chemickým vlastnostem
 • posouzení chemické povahy, viskozity, povrchového napětí, bodu vzplanutí, vytvrzování, tepelné roztažnosti a mechanických vlastností lepidla
 • dostatečná povrchová úprava materiálu
 • dodržení potřebného postupu při lepení – dostatečné povrchové úpravy materiálu, čištění a odmaštění, způsobu nanášení lepidla, potřebné tloušťky nanesené vrstvy, dodržení tlakových, teplotních i časových podmínek vytvrzování

LepeníLepíme plošné materiály, profily, lepením vytváříme tvary:

 • sendviče (slepence z různých materiálů do jednoho výrobku) 

Využíváme znalosti z lepení plochých plastů, dokážeme účinně použít lepidla na kov a plast, spojujeme pryž s lepicí vrstvou .

Naše limity:

 • Velmi malé výrobky (drobné detaily, členité profily, dutinkové materiály)
 • Mimořádně nadrozměrné výrobky (extrémní hmotnost)

LepeníNa jaké aplikace se naše lepené výrobky v praxi používají:

 • dilatační spáry pro betonové prvky (hradítka vodních děl, protipovodňové zábrany, protihlukové stěny)
 • těsnění a dilatační prvky pro železniční a silniční dopravu
 • pryžové a PU vany (plochá pryž s lepenými bočními hranami)
 • mezikruží různých rozměrů
 • násypky v betonárnách
 • atypická těsnění vyrobená jako sendviče (různé materiály slepené dohromady)
 • zarážky se zapuštěnými šrouby

Naši montéři při opravě dopravníkových pásů i lepení výrobků používají osvědčená lepidla


Na co se nás zákazníci ptají:

Jak přesně a rychle přilepit výřezy z podlahovin, které byly připraveny na míru?

Nanesením průmyslové samolepky pomocí laminovacího zařízení polepíme nejen takto připravené podlahoviny, ale i protihlukové izolace, technické pěny a mikroporézní desky.

Lze lepit protipádové a elastické podlahoviny, které se chladem smršťují a teplem rozpínají?

LepeníRespektování několika doporučení se opravdu vyplatí. 

Jak lepit povrch, který máme nad hlavou?

Pro lepení v podhledech, na kolmých plochách i šikminách  se našim montérům osvědčilo rychleschnoucí gelové lepidlo (pro malé plochy). Pro lepení větších ploch a lehčích materiálů (např. protihlukové izolace) doporučujeme použít lepidlo ve spreji.

Co dělat, když je potřeba „rychlý zásah“ a jedná se o lepení plastů nebo lepení kovů pouze malého nebo středního rozsahu?

Pro tento případ doporučujeme vteřinová lepidla na kovy a plasty. Je však zapotřebí je správně použít. Pomocí sekundového lepidla rovněž provádíme lepení O-kroužků, aniž by lepený spoj zkřehnul a nakonec povolil. Kvalitní vteřinové lepidlo rychle a spolehlivě spojí  i kompaktní pryž, kterou nelze při spojování zafixovat.

Existuje univerzální lepidlo?

Ne. Sice je možné s některými typy lepidel slepit více typů materiálů, přesto však není jedno univerzální lepidlo pro všechny materiály. Vždy je možné dosáhnout nejlepšího spoje pouze s ohledem na konkrétní lepený materiál, druh lepidla a pracovní podmínky.

TIP: Lepením to u nás nekončí: Lepené materiály dále zpracováváme, řežeme do detailních tvarů, vrtáme nebo frézujeme otvory, nanášíme samolepku, montujeme – i přímo u vás! Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti - v závislosti na materiálu a konečném použití vždy vybíráme optimální typ spoje a lepidla.
Kontaktujte nás, poradíme vám.

______________________________________________________________________
*) Zdroj: https://www.lepidla.cz/clanky/technologie-a-technika-lepeni---zakladni-informace
**) Transferová (beznosičová) páska je tvořena tenkou vrstvou akrylátového lepidla s vysokou lepicí silou, chráněnou pouze krycí vrstvou pro spolehlivé odvíjení pásky v odvíječi.

Produkty z článku