Blog a poradna

V čem je skrytá síla sila?

Proč jsou sila považována za strategické stavby? Jakým vývojem prošly stroje a technologie pro skladování a posklizňovou úpravu obilovin a semen, výrobny krmných směsí? K čemu slouží v silu žejbro, proč je velmi užitečný servis sila ještě před sezónou? Došlo i k návratu nějakého trendu z minulosti? Na toto téma jsme hovořili s Martinem Procházkou, společníkem firmy AGROINGBRNO s.r.o., která patří k nejvýznamnějším dodavatelům technologií i poskytovatelům servisu pro české zemědělce.

Svět se mění a v GUMEXU s ním držíme krok

Zamyšlení projektového manažera Michala Kalkuse nad automatizací procesů a jejím přínosem k bezproblémovému toku materiálu, zkvalitňování našich služeb i k celkové úspoře času a nákladů.

Česko a Slovensko opět pod jednou střechou

Podle čeho vybírá GUMEX místa pro své další pobočky? Jaký to má přínos pro zákazníky? Zeptali jsme se našich spolupracovníků z obchodu, výroby, logistiky, nákupu i marketingu v Česku i na Slovensku na možnosti, kde se ještě můžeme vyvíjet a zlepšovat…

Po pracovní době stavíme s kolegy stezky pro bajkery

Petr Miško je pro své spolupracovníky vedoucím dispečerem dopravy. Ve svém volném čase však ve společné práci často pokračují – třeba právě při účasti na projektu vybudování okruhů pro horská a gravel kola v Bílých Karpatech.

Stále narážíme na nové výzvy

Rozhovor s Radkem Krunertem, jednatelem společnosti ASTRO, spol. s r.o. o vývoji unikátních řešení pro české i zahraniční potravinářské firmy.

A toto se nám nepovedlo...

Jak se co nejlépe „popasovat“ s reklamacemi zákazníků? Ani nám se tyto nepříjemné situace nevyhýbají. Snažíme se je řešit a poučit se i z vlastních chyb.

Kdo je „hlídací pes“ všech peněz firmy?

Rozhovor s finanční analytičkou Martinou Procházkovou, ve kterém se v létě 2023 zamýšlí nad ekonomikou, hledáním souvislostí mezi údaji, sledováním výkonnosti firmy. Co nejvíce ovlivnilo její pohled na data? Jak řeší krizové scénáře? Zná recept na úspěšné hospodaření?

Rád se podílím na procesu výroby

Montér výroby Matyáš Pospíchal se u nás velmi rychle zaučil a také dobře „zapadl“ do pracovního týmu, kde nejčastěji obsluhuje výsekový lis. Proč je pro něj odladění matrice velká výzva? Co stíhá v průběhu jediného pracovního dne? Nejen o tom hovořil v květnu 2023 s personální ředitelkou Janou Lagovou.

Přispívá ke spokojenosti zákazníků, ačkoliv ji neznají

Zákazníci se samozřejmě nejlépe znají s našimi pracovníky, kteří o ně osobně „pečují“. Ale i další zaměstnanci, kteří jsou pro zákazníky „neviditelní“, přispívají k hladkému chodu firmy, spokojenosti všech zaměstnanců a tím i ke kvalitě jejich vlastních výkonů. Patří k nim personalistka Zuzana Tomečková, které se na detaily její práce v březnu 2023 ptala personální ředitelka Jana Lagová.

Proč je pro firmu důležitý kalkulant?

Kalkulanti sice osobně se zákazníky nejednají, ale jejich práce je velmi přínosná – zkalkulují cenu pro jediný výrobek stejně spolehlivě, jako pro malé nebo velké série. Co všechno přitom musí znát? V březnu 2023 jsme se společně s výrobním ředitelem Petrem Všetulou a našimi kalkulanty zamýšleli nad všemi podmínkami, nezbytnými pro zdárný průběh kalkulace.

Jak vstát jako Fénix z popela?

První i druhá postavená pec jim spadla, výrobní hala vyhořela. Přesto se majitelé i zaměstnanci společnosti LAC, s.r.o. už 32 let snaží nic nevzdávat. Vyrábějí průmyslové pece, sušárny a žárobetonové tvarovky a dodávají je zákazníkům do 35 zemí. O své názory i zkušenosti se s námi podělil Ing. Matěj Crhák.

Význam firemního setkávání

Proč jsou firemní setkání důležitá a jak probíhá organizace takových akcí, prozrazuje v rozhovoru Jana Lagová, personální ředitelka GUMEXU.

Firemní atmosféru tvoří samotní lidé

Rozhovor s Patrikem Hasnedlem, obchodním manažerem pro region Čechy, který řídí prodejní týmy na třech pobočkách GUMEXU, v červnu 2022.

Jak ekologicky zpracovat živočišný odpad?

Možná se také někdy zamýšlíte nad tím, jak a kde končí části zvířat, které jsou po porážce nepoužitelné pro potravu lidí? A čím vlastně krmíme naše domácí mazlíčky? Odpovědi na tyto nejednoduché otázky nám poskytl Ing, Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA, jednatel firmy MONTS s.r.o. z Hradce Králové.

Rád bych dobře plul s lodí v rozbouřených vodách současnosti.

Čím si prošel GUMEX za poslední dva turbulentní roky 2020-2021? Kam směřovaly výrazné investice? Jak vychází vstříc zákazníkům? O svůj názor se podělil ředitel firmy Dušan Sedláček.

Spoluvytvářím náš web

Správně a intuitivně fungující webové stránky i e-shop potěší většinu zákazníků. Za jejich trvalým rozvojem se však skrývá práce celé řady spolupracovníků. Jak se na celém procesu rozvoje a správy našeho webu i e-shopu od září 2020 podílí specialistka na online marketing Irena Mačinová?

Osobní rozvoj zaměstnance

Lze motivovat zaměstnance v práci na stejné pracovní pozici ještě po 16 letech? A jakou vnitřní motivaci si musí osvojit on sám, aby ho práce „naplňovala“? V říjnu 2021 jsme na toto téma hovořili s Pavlem Slaným, specialistou prodeje na pobočce Brno.

Zákaznická linka GUMEX: 518 399 588

Stávající zákazníky většinou rovnou obsluhuje již přidělený specialista. Ale co noví zákazníci? Co všechno jim pomůže naše linka zákaznického centra vyřešit? Detaily jsme zjišťovali u vedoucí zákaznického centra Jany Ženatové a jejího týmu v říjnu 2021.

Betonová, nebo pálená taška?

V rozhovoru s Ing. Markem Žídkem, obchodním ředitelem společnosti KM Beta a.s. jsme se ptali na unikátní křemičitý písek z „moravské Sahary“, které tato společnost používá pro výrobu cihel, „hurdisek“, ale i suchých maltových směsí. Zajímalo nás, jak zbavit dům vlhkosti, v čem spočívají odlišnosti střešních krytin či tajemství povrchové úpravy tašek. Došlo i na citlivé téma – svědectví o práci v terénu v místech, která v tomto roce zasáhlo tornádo...

Český a slovenský GUMEX z pohledu zakladatelů v říjnu 2021

V roce 1994 zakládal Jan Sedláček ve Strážnici na jižní Moravě společnost, ve které s ním postupně začaly pracovat všechny tři děti. Do jaké míry se mu splnily jeho profesionální sny? A jak vnímá uplynulých 15 let jeho syn Dušan, zakladatel slovenské dceřiné společnosti GUMEX SK a současně výkonný ředitel českého GUMEXU?