Nabídka zboží a služeb je platná pouze pro registrované podnikatele (firmy a živnostníky). Pro odeslání objednávky se musíte přihlásit.

Jak udržovat a čistit dlaždice Fortelock

Pokud máte k dispozici rotační čistič-vysoušeč, používejte ho. Používejte čistou vodu a pH-neutrální čisticí prostředek ve slabém roztoku. K zajištění lepší čistitelnosti, vzhledu a výdrže podlahoviny doporučujeme využít ochranné vrstvy od firmy Dr.Schutz.

Preventivní opatření

 • Podstatné množství veškerých vnášených nečistot může být minimalizováno použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů.
 • Tyto čistící zóny by měly mít v objektu velikost na minimálně 2 – 3 kroky a je nutné je zařadit do systému běžného denního čištění.
 • V případě potřeby maximálního koeficientu tření je možno na podlahu aplikovat speciální protikluzný lak.

Čištění po ukončení stavebních prací a intervalové čištění

 • Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot.
 • Pro čištění použijte Dr.Schutz CC-Základní čistící přípravek R zředěný s vodou v poměru 1:5 až 1:10.
 • Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci podle stupně znečištění zvýšit.
 • Čistící roztok nanášejte na podlahu stejnoměrně a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem s kartáčem.
 • Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu.
 • Celou plochu důkladně zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.
 • Při čištění zamezte tvoření „loužiček“ a příliš velkému množství stojící vody na povrchu.
 • U odolných nečistot a ostatních usazenin je vhodné toto čištění provádět i v průběhu užívání.
 • V závislosti na stupni zatížení prostoru a na způsobu provádění běžného čištění je nutné tento krok provádět v objektech každých 6 - 12 měsíců.

Běžné čištění a ošetřování

Odstraňování prachu:

 • Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vlhkým stíráním nebo sprejovým čištěním vhodným mopem.
 • Olej apod. setřete, co nejdříve.

Manuální nebo strojové mokré čištění:

 • Pro odstranění přilnutých nečistot používejte CC-R 1000 čistící přípravek zředěný v poměru 1:200 s vodou a plochu vytírejte ručně nebo čistícím automatem.
 • Při zvýšeném znečištění mastnotami nebo olejem a při otěru od transportních vozíků (např. ve skladech, průmyslových halách, dílnách) je nutné provádět čištění strojově za pomoci CC-Aktivního čistícího přípravku R 280 nebo CC-Základního čistícího přípravku R.

Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

 • Odolné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstaňte přípravkem CC-Elatex za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu (velmi jemná houbička).
 • Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i PU a jiné ochranné vrstvy, je nutno provést sanaci vyčištěného místa ošetřovacím produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena.
 • Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Odkazy související s dlaždicemi Fortelock