Nabídka zboží a služeb je platná pouze pro registrované podnikatele (firmy a živnostníky). Pro odeslání objednávky se musíte přihlásit.

Pryž x průmyslový olej

Používáte výrobky, které jsou ve styku s průmyslovými oleji*?

Současné pryže jsou jiné než v minulosti. Musí být pružné, tažné, odolné požadovaným látkám (EPDM povětrnostním vlivům, SBR abrazi, NBR olejům a palivům). Samozřejmě také nesmí obsahovat zakázané látky.

Měly by nás však zajímat také vzájemné vlivy mezi materiály, které jsou samostatně bezvadné. Může se totiž stát, že spolu nebudou reagovat očekávaným způsobem. Navíc zde mohou působit další kombinace vlivů, jako teplota či UV záření, nebo třeba ozón. Nesmíme opomenout i další vlivy: teplota na hranici možností, jiné chemické kombinace než byly původně stanoveny.

Abychom pochopili reakci pryže v oleji a graf zobrazený níže, musíme vědět, jak se pryž chová v oleji.

Pryž, která neodolává oleji, reaguje velkou změnou tvrdosti a objemu, což je nežádoucí. Správná a požadovaná reakce má být velmi mírná, maximálně +/- 10 až 15% z původních hodnot. Platí, že čím menší změna, tím lepší odolnost materiálu.

Olej nesmí absorbovat vlhkost, pro zachování dielektrických parametrů (ideálních izolačních vlastností) musí mít pryž změnu tvrdosti a objemu maximálně 5%.

Co nám ukazuje tabulka? Modré pruhy jsou změny tvrdosti. Pokud jsou záporné, pryž měkne. Pokud stoupá, pryž tvrdne. Červené pruhy jsou změny objemu. Záporné znamenají zmenšování objemu, kladné zvětšování, tedy bobtnání.

Od olejivzdorné pryže očekáváme těsnění spojených dílů. Tedy velmi mírné zvětšení objemu a velmi mírné snížení tvrdosti (vlivem absorpce oleje). Na grafu tedy modrá jde mírně do záporu a červená mírně nahoru.

Tabulka: výsledek působení jednotlivých typů olejů na pryž P9540**

Detailní vysvětlení tabulky:

Současné oleje se liší dle několika zásadních parametrů. Rozdílná je technologie výroby. Vyrábí se naftenickou rafinací s obsahem aromatických uhlovodíků do 10% a parafinickou rafinací, kde je aromatických uhlovodíků velmi málo - cca od 1 do 5%.

Z našeho pohledu je důležitá kategorie a obsah aromatických uhlovodíků. Od výrobce víme, že oleje mají pět základních kategorií. První tři jsou běžné a pryž P9540 by měla být použitelná a správně pracovat. Kategorie čtyři a pět jsou speciální a odolávají jim pouze speciální materiály, například Viton. Samozřejmě je důležité znát deklarovanou hodnotu z testu. Tu najdeme hned v prvním měření zleva. Pryže se testují v testovacích olejích, dříve se jednalo zejména o oleje IRM901 a IRM903. Bohužel existuje podezření, že tyto oleje již nejsou zcela ideální a mohou být zastaralé. Další sloupce jsou již samotné oleje.
Mogul M7ADS, Total5W40, Mogul N150. Mogul HC, Mogul trafo či Trafo OIL patří již do kategorií, pro které tato pryž není určena. Zejména na transformátorové oleje a pryže jsou velmi striktní požadavky.

Závěr testování: Nejmírnější a tedy i nejlepší je výsledek působení oleje Mogul N150 na pryž P9540.

Doporučení: V zájmu zajištění bezpečného provozu našeho finálního produktu (např. vyřezaného těsnění) apelujeme na zákazníka, aby řádně a velmi pečlivě ověřil reálné podmínky svého provozu. Všichni si jistě přejeme, aby finální zařízení fungovalo spolehlivě a dlouho.

_______________________________________________________________________________________________

*) Průmyslové oleje = minerální základové, syntetické, speciální (elektroizolační -transformátorové a kabelové, oleje kalící a popouštěcí, konzervační, převodové automobilové a letecké), hydraulické, motorové, letecké (pro motory), kompresorové, turbínové a jiné (tlumičové, pro vzduchové filtry, k napouštění šroubů, oleje používané v agrotechnice, vazelínové, pro výplach turbín atd).

**) Na výzkumu se podílel Semperit AG Rakousko, Gumex, spol. s r. o., Paramo a.s., Merlinplus spol. s r. o.